Descriere

Activități propuse, în ordinea în care s-au desfășurat:

 1. Pregătirea proiectului a constat in formarea echipei de lucru, alcătuirea proiectului, redactarea Planului de activități, popularizarea proiectului.
 2. Identificarea școlilor partenere și recrutarea participanților în derularea proiectului a presupus popularizarea proiectului în școlile din județ și recrutarea partenerilor, ca parte din proiect.
 3. Derularea proiectului pe parcursul mai multor subactivități – Proiectul se va desfășura ținând cont de semnificația zilei de 1 Decembrie. În cadrul acestei activități se va avea in vedere desfășurarea unor activități care să permită dezvoltarea de cunoștințe și deprinderi legate de semnificația istorică a Zilei Naționale, precum și să recunoască și să cultive idealul național astfel:”Să ne cunoaștem istoria”, „Marea Unire în miniatură” și ,,Mândria de a fi român!” .
 4. Premierea participanților la proiect și diseminarea proiectului la nivelul unităților de învățământ din județ. La finalul fiecărei activități specifică zilei de 1 Decembrie, elevii care s-au evidențiat prin modul în care au participat vor fi premiați prin acordarea de diplome. Proiectul va fi diseminat la nivelul școlilor din județ.

Scopul activității

Cunoașterea și respectarea valorilor fundamentale ale istoriei și culturii nationale și exprimarea prin comportament a spiritului patriotic, mândria identității naționale.

Obiectivele educaționale ale activității

 • să dezvolte cunoștințe și deprinderi legate de importanța unității naționale și semnificația istorică a Zilei Naționale;
 • să recunoască și să cultive idealul național;
 • să trezească interesul pentru literatura patriotică, inspirată din fapte istorice;
 • să cunoască istoria națională;
 • să prețuiască evenimentele care au dus la constituirea statului național unitar român;
 • să-și cultive sensibilități deschise spre valorile morale, istorice, estetice si artistice;
 • să înțeleagă actul unirii ca ideal permanent al românilor de pretutindeni;
 • să localizeze în timp și spațiu evenimentul istoric;
 • să participe cu dragoste și interes la activitățile propuse;
 • să evalueze comportamente de cooperare în grup;
 • Relevanța activității

  Ziua Națională este o zi deosebită pentru toți românii, mai ales pentru că ea are o semnificație istorică deosebită. Ziua Națională este un bun prilej de a aborda astfel de subiecte pe teme de istorie, ocazie cu care insuflăm copiilor sentimente de dragoste și respect pentru: limba română, țara noastră, poporul român, strămoșii noștri, pentru obiceiurile și tradițiile strămoșești, pentru istoria și eroii noștri, mândria că sunt descendenții unor oameni curajoși și iubitori de neam și țară.

  Proiectul educațional „Hai să dăm mână cu mână” este un exemplu de bune practici pentru elevii incluși în învățământul de masă, fie că ne referim la elevii capabili de performanță, fie că ne referim la elevii aflați în risc de abandon școlar, elevii cu CES, elevii proveniți din familii monoparentale deoarece include activități inovative prin care se cultivă idealul național și dezvoltă legături de colaborare și comunicare intra și intergrupale.