Descriere

Prin proiectul propus, elevii sunt invitați într-o călătorie în lumea cărților intermediată de dascăli și bibliotecari chemați să provoace şi să medieze „împrietenirea” cu cartea, aceasta însemnând abordarea textului ca orizont divers, dinamic şi deschis, abordarea lecturii ca dialog cu textul şi prin text, cu celălalt şi cu sine însuşi. Le vor fi călăuze cărți și softuri educaționale și explorându-le, elevii vor face popasuri pe tărâmuri de poveste, popasurile fiind tot atâtea ocazii de a opera cu noţiunile de text, antrenând capacităţi de gândire de ordin superior, în scopul dezvoltării capacităţilor de receptare a mesajului scris (citire/lectură), de exprimare orală şi a capacităţilor creatoare (prin transferări şi recombinări ale datelor cognitive, prin reformularea şi reintegrarea noilor conţinuturi în orizontul unor noi idei şi date).

Scopul activității

Stimularea interesului pentru lectură prin includerea cărții în sfera preocupărilor zilnice ale școlarilor.

Obiectivele educaționale ale activității

  • să cunoască universul literar (autori, carte, personaj) abordând multiple aspecte ale acestuia prin activități de învățare activă
  • să se familiarizeze cu elementele citirii conștiente a textelor literare, integrând conținuturile în reprezentări artistice
  • să manifeste respect față de carte abordând o atitudine adecvată în spațiile bibliotecilor și a altor locuri în care se lucrează cu cartea
  • să valorifice cunoștințele asimilate prin lectură, în direcția învățării ca o schimbare (în/prin atitudine, mod de înțelegere, set de comportamente față de problematica textului)
  • Relevanța activității

    Asistând, în ultimii ani, la modul îngrijorător în care computerul ”invadează” viața școlarului contemporan, ocupând, în sfera preocupărilor sale, un loc care ar trebui să revină de drept cărților/lecturii, am încercat prin variantele de lucru propuse să dezvăluim frumuseți diverse ale universului cărții, în ideea repunerii în drepturi a actului lecturii.