Descriere

Scopul activităţii a fost, formarea la elevii de clasă pregătitoare și de clasa întâi a abilităților de recunoaștere, acceptare și gestionare a emoțiilor survenite în urma situației epidemiologice în vederea integrării eficiente în colectiv.

În acest sens obiectivele educaționale ale activităţii/competențele dezvoltate la elevi pot fi formulate astfel:
• dezvoltarea a abilităților de recunoaștere a emoțiilor prin prisma situației în care au resimțit fericire, tristețe, furie, teamă, etc;
• exersarea comportamentelor potrivite în funcție de emoția resimțită într-o anumită situație;
• conștietizarea emoțiilor și acceptarea acestora;
• conștientizarea modului de gestionare a emoțiilor dificile;
• identificarea unor metode adaptative de gestionare a emoțiilor;
• recunoașterea și înțelegerea emoțiilor persoanelor din jur;

Proiectul ”Gestionarea emoțiilor elevilor în activitatea online și față în față” prin activitățile propuse a venit în ajutorul elevilor și a părinților prin oferirea de posibilități de recunoaștere, acceptare și gestionare a emoțiilor ce au devenit tot mai vizibile în urma încheierii anului școlar precedent în mediul online, iar în anul școlar în curs, după doar câteva săptămâni s-a revenit din nou în mediul online, prin invitați care și-au ămpărtășit emoțiile referitoare la pandemie, prin realizarea de către elevi a unui jurnal al emoțiilor utilizând desene în creion, acuarelă, puncte, jetoane, brățări, zona pentru căutarea de soluții, despre care s-au purtat discuții.
https://drive.google.com/drive/folders/1J6K_tddPPAlAYcI29kjAy96hSK32Yry?usp=sharing