Descriere

Cursul opțional interdisciplinar numit „Geografia prin artă și literatură” a apărut ca o creație personală, ca o modalitate de a trage elevii de clasa a V-a spre geografie și de a valorifica potențialul științific, de comunicare și cel artistic al tuturor elevilor. Am dorit să demonstrez că geografia este, pe bună dreptate, o disciplină extrem de versatilă, de atractivă și că poate fi întâlnită și aplicată în toate domeniile și ariile curriculare.

Tematica aleasă pentru curs a fost variată: lecturarea și analizarea din punct de vedere geografic a două cărți îndrăgite de copii, și anume „Micul Prinț” și „Apolodor, un pinguin călător”; interpretarea geografică a unei imagini din natură, realizarea unor expoziții cu lucrările elevilor și scrierea de articole în revistele școlii (atât în revista cadrelor didactice, cât și în revista elevilor).

Elevii participanți la cursul opțional au dat dovadă de foarte multă creativitate, imaginație, spontaneitate și au fost deosebit de inventivi atunci când și-au pregătit temele pentru portofoliu. Au ales pentru prezentarea temelor diferite modalități precum desen, grafică, pictură, colaj, prezentare Power Point, povești ilustrate prezentate sub formă de carte, poezie, calendar, hartă, dar și diverse obiecte confecționate de ei.

Scopul activității

Am creat cursul opţional „Geografia prin artă și literatură” pentru elevii de clasa a V-a, conceput ca un opţional inter-arii în scopul valorificării ofertei de cunoaştere a trei dintre ariile curriculare incluse în planurile-cadru de învăţământ, și anume Om şi societate, Limbă şi comunicare, respectiv Arte și tehnologii. Opţiunea pentru aceste trei arii curriculare este motivată de faptul că ele acoperă cea mai mare parte a competenţelor profesionale şi de inserţie socială stabilite la nivel european, asigurând totodată şi deschiderea către alte competenţe, cum sunt cele de comunicare şi de expresie artistică.

Obiectivele educaționale ale activității

Curriculumul integrat propus presupune:
– Crearea de conexiuni semnificative între teme sau competenţe care sunt de regulă formate disparat, în interiorul diferitelor discipline;
– Dezvoltarea unei gândiri critice şi ştiinţifice creative a elevilor, care reprezintă un suport necesar pentru a gândi singuri şi de a învăţa din experienţele trăite;
– Formarea competenţele de bază din domeniul comunicării, ştiinţelor și artelor;
– Implicarea elevilor în procesul instructiv-educativ alături de profesor, prin dezvoltarea unei relaţii de echivalenţă;
– O abordare flexibilă a conţinuturilor care va spori motivaţia pentru învăţare a copiilor.

Relevanța activității

Elevii au utilizat în realizarea proiectelor diverse metode artistice-creative: au ales să-și descrie „Călătoria mea în Univers” prin versuri, text literar în proză, desen, pictură, colaj. Picturile au fost cele mai multe în prezentări, culorile Universului au fost redate prin diverse stiluri de creație plastică. Dar, nu au lipsit poveștile care au însoțit fiecare creație plastică prezentată. Am folosit la fiecare prezentare a unui proiect desenat sau pictat expresia: „Fă desenul / pictura să vorbească!” Și elevii își intrau în rol! „Călătoria lui Apolodor înapoi spre București” – acesta a fost titlul celui de al doilea proiect. Ca modalitate de prezentare elevii au ales: poezie, poveste (cei mai mulți dintre ei), reprezentare cartografică, prezentare de obiective turistice din locurile vizitate, prezentare Power Point, calendar, poveste ilustrată prinsă sub formă de carte. Am fost foarte plăcut surprinsă de multitudinea modurilor prin care elevii s-au exprimat, fie literar, fie artistic. Unii dintre ei au confecționat chiar și obiecte care să ilustreze un moment din călătoria lui Apolodor (o elevă,de exemplu, a confecționat un pinguin într-o valiză, din hârtie, deoarece Apolodor intrase în valiza unei persoane care zbura cu avionul, pentru a nu plăti biletul de avion). Creativitatea elevilor a fost la cote maxime. La sfârșitul semestrului I, în ultima oră de curs opțional, am provocat elevii să-și exprime impresiile în legătură cu opționalul la care participă, „Geografia prin artă și literatură”. Am reținut câteva impresii ale elevilor: le-a plăcut deoarece atunci când primeau teme, puteau alege singuri modalitatea de realizare a acestora… Le-a dezvoltat foarte mult imaginația, au considerat temele haioase, interesante, cu multă creativitate. Cuvântul care descrie opționalul: BUCURIE. Le-a plăcut pentru că au adus lecturile la geografie, au trebuit să citească și să fie și ei creativi. Unii dintre elevi au considerat că opționalul i-a ajutat foarte mult la orele de geografie, deoarece atunci când discutam o temă nouă la geografie, ei puteau adăuga informații pe care le-au aflat la orele de opțional, de la ,,Micul prinț’’ sau de la ,,Apolodor’’. Au înțeles mai ușor anumite teme noi de la geografie.