Descriere

Proiectul s-a bazat pe stimularea motivațieielevilor pentru ănvățare și studiu
individual prin aplicarea metodei „gamification”. În desfășurarea proiectului s-au folosit
recompense pentru elevi pe nivele de joc, proiectul fiind gândit ca un joc virtual,
aplicat în viața reală, cu sarcini de lucru te tip „vânătoarea de comori”, „alege-ți
avatarul”, „caută-ți un colaborator și elaborează proiectul”.
Proiectul a fost aplicat la toate disciplinele de învățământ prevăzute de noul
curriculum, având un caracter interdisciplinar prin conceprea temelor de lucru și a
provocărilor pentru elevi. Aceștia au fost solicitați să folosească toate cunoștințele
dobândite și să le aplice în contexte variate, în viața lor reală, îi familie, în societate și
la școală.
Pe parcursul desfășurării proiectului s-au încheit parteneriate cu: Asociția
Umanitară FAM Gura Humorului, GPN Lumea copilăriei, Centrul Cultural Gura Humorului,
Biblioteca orășenească, Asociația AnaDor Bucovina, Clubul Copiilor Gura Humorului,
edituri care au furnizat materialele necesare derulării proiectului.

Scopul activității

Dezvoltarea metacompetențelor de învățare și studiu individual prin folosirea metodelor inovative

Obiectivele educaționale ale activității

O1: Ameliorarea rezultatelor la învățătură și a comportamentelor nedorite ale
levilor aflați în situații de risc
O2: Creșterea motivației pentru învățare a elevilor prin dezvoltarea
competențelor de literație, digitale, STEM și sociale

Relevanța activității

Acest proiect a avut un deosebit impact asupra elevilor, mai ales prin faptul că pentru nivelul I, pentru clasele 0-2 am folosit panouri pe care elevii și-au etalat insignele primate, fiind astfel motivați să acumuleze cât mai multe, manifestând comportamente adecvate. La acumularea numărului de puncte/insigne/steluțe/diamante (pentru fiecare obiect de studio aveau un alt fel de recompensă) elevii își puteau allege un avatar nou pentru panoul lor de „cont”. Același lucru s-a întâmplat și pe platform dojo classroom, unde elevii au postat temele lor din perioada pandemiei. Unii elevi au fost atât de motivați, încât performanțele lor au crescut vizibil de la începutul anului școlar până la finele semestrului I.