Descriere

Proiectul a vizat dezvoltarea plenară a copiilor și asigurarea unui mediu optim pentru integrarea în mediul instituționalizat al școlii, dar și adaptarea la un mod de lucru inedit reprezentat de predarea on-line. A avut un caracter interdisciplinar și contextualizat care rezidă din abordarea personalizată a programei școlare.Conținutul a fost accesibil, raportat la experiența de viață a copiilor și prezentat într-o manieră semnificativă prin realizarea de: experimente săptămânale, jocuri de rol, dramatizări precum și prin utilizarea de materiale neconvenționale, activități practic-aplicative, activități desfășurate în curtea școlii sau în afara acesteia, utilizarea tehnologiei digitale la clasă pentru satisfacerea nevoii de interactivitate.
În perioada predării on-line, conținuturile au fost abordate prin intermediul mai multor aplicații on-line și prin realizarea de către mine a unor filme/tutoriale în vederea accesibilizării învățării prin posibilitatea revederii acestora de câte ori a fost nevoie. Utilitatea folosirii aplicațiilor și a tutorialelor a fost demonstrată de înțelegerea noilor conținuturi și formarea de abilități și atitudini care se regăsesc în materialele pe care le-am primit de la copii sub formă de filmulețe și fotografii.

Scopul activității

A crește interesul elevilor pentru școală și bucuria de a participa activ la propria formare prin contextualizare, prin predare integrată, experiențială și inovativă, în vederea dezvoltării competențelor care corespund profilului de formare al absolventului de ciclu primar. De asemenea, cunoscând impactul pe care îl au primii ani de școlală în evoluția următoare a elevului, s-a considerat că realizarea unui demers didactic atractiv este de o importanță majoră. În perioada predării on-line, datorită accesului restrâns al unor elevi la internet și laptop/desktop, s-a optat pentru realizarea de filme/tutoriale prin care a fost explicat copiilor modul de lucru și noțiunile noi, scopul acestora fiind să ofere acces liber și permanent la materiale inedite, create de profesor. Unii dintre copii au ales să revadă aceste tutoriale pentru o mai bună înțelegere a noțiunilor, sau pentru consolidarea acestora, dar și din dorința de a reauzi vocea și explicațiile profesorului, satisfacându-și nevoia de relaționare.

Obiectivele educaționale ale activității

Întregul demers didactic realizat la clasa pregătitoare a urmărit familiarizarea copiilor cu mediul școlar într-o manieră plăcută în vederea formării acestora, concomitent, pe mai multe paliere. Astfel, au fost vizate:
– dezvoltarea plăcerii lecturii prin jocuri de rol, activități în grup, cluburi de lectură, atât în cadrul predării față în față, cât și on-line, dar și folosirea de materiale neconvenționale pentru învățarea literelor (de exemplu, trasarea literelor pe suporturi precum: făină, mălai, orez, paste) și de aplicații inedite (de exemplu, ChatterPix) pentru formarea competenței de comunicare în limba maternă, dar și în limbi străine;
– descoperirea tainelor matematicii și ale științelor prin activități practic-aplicative și prin experimente, sau prin exersarea unor tehnici de lucru cu ajutorul unor tutoriale suport, satisfăcând, în același timp, și nevoia de joc educativ prin parcurgerea unor aplicații precum WordWall sau Kahoot;
– dezvoltarea competenței de a învăța să înveți, încurajând elevii să pună întrebări și să caute răspunsuri variate, să descopere tehnologia și să o folosească în sprijinul propriei învățări;
– realizarea unui mediu plăcut în clasă și/sau pe Zoom, care să favorizeze colaborarea, socializarea, asumarea de roluri și responsabilități în grupul din care fac parte;
– realizarea de proiecte accesibile la care elevii să participe în diverse roluri, de exemplu: Sărbătoarea Recoltei, Proiectul primelor 100 zile de școală, precum și realizarea Orei de valorizare în mediul on-line, la finalul anului școlar, ca variantă de creștere a stimei de sine;
– participarea la proiecte culturale organizate în şcoală şi în comunitatea locală în vederea dezvoltării competenței de sensibilizare și exprimare culturală, cum ar fi susținerea unui recital de colinde pe scena Operei Comice pentru Copii, în colaborare cu Cantus Mundi, eveniment care a ajutat foarte mult la creșterea stimei de sine, a relaționării, a tenacității și a curajului elevilor;
– utilizarea unor resurse educaționale on-line, a unor softuri educaționale și crearea de tutoriale pentru a-i ajuta pe copii să descopere noile conținuturi într-o formă atractivă și accesibilă permanent, în vederea dezvoltării competenței digitale (Dojo Class, Google Classroom, Jamboard, Google Docs, Kahoot, WordWall, ChatterPix, Mentimeter, Zoom, PowerPoint, Learning Apps);
– dezvoltarea plenară a copiilor, cu accent pe formare de abililități și atitudini pozitive față de activitatea școlară prin desfășurarea de activități extrașcolare precum: vizită la Palatul Patriarhiei, donare de haine și jucării pentru copii nevoiași, tabăra de schi, întâlnire cu un scriitor contemporan, activitate muzicală terapeutică, activitate în colaborare cu Root Foundation vizând toleranța, activitate în colaborare cu Bonduelle pe tema mâncatului sănătos, colaborare cu Asociația A.C.T.O.R., sub egida Erasmus+– vizând accesul la interculturalitate – chiar și în perioada pandemiei, prin desfășurarea de activități on-line.

Relevanța activității

În acest proiect au fost implicați 34 de elevi, reprezentând 100% din efectivul clasei. Elevii au răspuns pozitiv și cu interes în fața activităților desfășurate, au relaționat frumos și au legat prietenii, s-au adaptat cu succes mediului școlar fizic, dar și în mediul on-line. Chiar și pentru elevii timizi și introvertiți am găsit soluții de valorizare și creștere a stimei de sine, cum ar fi folosirea aplicației ChatterPix. De asemenea, participarea în număr mare la lecțiile on-line, precum și dovezile activității lor de acasă realizate prin fotografii și filmulețe dovedesc eficiența predării făcută si în acest mediu. Spre exemplu, o elevă a efectuat o operație mult mai complexă nivelului clasei pregătitoare, care depășea ordinul sutelor, bazându-se pe modul de calcul prezentat de către profesor în tutorial. Părinții au spus că a vizionat filmul de mai multe ori, și-a însușit modul de calcul și a dezvoltat abilitatea de a opera singură cu noile noțiuni.