Descriere

În decursul experienței de profesoară, dirigintă, director educativ și apoi de director am observat că tinerii în zilele noastre tind, în general, să împrumute, să preia ideile altor persoane decât să își dezvolte o gândire autonomă. Deși sunt profesoară de română, am inițiat acest proiect pentru a dezvolta abilitățile de viață ale elevilor. Am avut în vedere sprijinirea elevilor cu părinții plecați în străinătate, care se confruntă cu probleme pe fondul familiilor dezmembrate, elevi cu deficiențe la învățare. Activitățile non-formale: organizare de târguri, conferințe, spectacole, interviuri, lucrul pe plarforma eTwinning, au dat șansa acestor copii să-și valorifice competențe care nu sunt dezvoltate suficient prin curricula școlară.
Activitatea a dezvoltat patru mari teme ale lumii contemporane: imigrația, discriminarea, democrația, implicarea civică.
Prin proiectul GÂNDEȘTE ÎNȚELEPT, IA CEA MAI BUNĂ DECIZIE! lansat la nivelul școlii ca proiect Erasmus+ în parteneriat cu alte patru țări europene, proiectul nostru a oferit elevilor șansa să gândească creativ, critic, să își cunosc rolul și posibilitățile și să nu se lase manipulați de alții.

Scopul activității

Dezvoltarea abilităților de viață, implicarea în activități de voluntariat.

Obiectivele educaționale ale activității

• Dezvoltarea gândirii critice, a leadershipului, a deprinderilor de comunicare și de integrare socială;
• Implicarea elevilor în viața comunității;
• Discuții cu privire la condiția emigranților;
• Combaterea stereotipurilor și prevenirea comportamentelor rasiste și xenofobe;
• Conștientizarea tinerilor cu privire la realitățile europene;
• Creșterea nivelului de competențe – cheie ale tinerilor, promovarea cetățeniei active prin oportunitățile de mobilitate pentru tineri;
• Creșterea competențelor de limbi străine;
• Creșterea participării active a tinerilor în societate, în special a tinerilor cu oportunități reduse;
• Creșterea motivației tinerilor de a participa la viitoare activități de educaţie non-formală;
• Promovarea unor metode noi de învățare, învățarea interculturală
• Promovarea valorilor europene, TOLERANȚĂ, RESPECT, DEMOCRAȚIE, CETĂȚENIE ACTIVĂ

Relevanța activității

Elevii școlii au avut ocazia să participle la acțiuni de informare susținute de reprezentanți ai ONG-urilor, ai departamentelor pentru combaterea discriminării. Au înțeles că problema migrației a lăsat urme adânci în dezvoltarea copiilor. Tema migrației a pus față în față copii cu aceeași problem. Ei au folosit metoda interviului și au discutat despre problemele lor. Această practică a fost extinsă la elevii de la CNLiviu Rebreanu cu care am realizat schimb de bune practice. De asemenea, elevii noștri au colaborat cu reprezentanți ai Asociației Impact Bistrița. Aceștia au fost ghizi pe lângă delegațiile de elevi participanți la Olimpiada Națională de Limba Franceză din Bistrița. O altă parte au rămas colaboratori ai corului Adoratio și au susținut activități cu acest cor. În vara anului 2019 30 de copii din școală au participat la Proiectul Româno-francez Les enfants de Lespoir. În acest proiect beneficiarii direcți au fost 24 de copii, 30% dintre aceștia fiind copii cu CES. La nivelul școlii proiectul a inclus peste 300 de elevi de la ciclul gimnazial (mulţi dintre ei provenind din familii monoparentale sau cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate)