Descriere

Situația inedită pe care am trăit-o anul acesta, culminând cu suspendarea cursurilor și a activităților școlare, a fost o provocare pentru factorii implicați în procesul educațional. Clopoțelul n-a sunat să ne anunțe ultima zi de școală, iar clinchetul lui a rămas pierdut undeva în luna martie. Totul s-a oprit, doar timpul și natura și-au văzut liniștite de calea lor, oferindu-ne zile de îngrijorare, de neliniște.
A trebuit să evaluăm situația și să abordăm învățarea din alte perspective, să înlocuim stilul tradițional de desfășurare a orelor din sala de clasă, cu școala de acasă.
Am activat pe whatsapp grupul clasei pentru identificarea instrumentelor digitale de care dispuneau elevii. Copiii aveau doar telefoane modeste, majoritatea foloseau date mobile, iar activitatea trebuia astfel gândită, în funcție de disponibilitatea financiară a familiei de conectare la internet. Activitatea desfășurată cu elevii clasei a IV-a, vizează trunchiul comun și urmărește prezentarea modului în care am desfășurat orele în situația impusă.
Fiind o școală rurală, strategia de lucru s-a axat pe transformarea mediului de viață familiar într-o resursă educațională în care am implicat membrii familiei, drept coechipieri în diverse activități. Întâlnirile au avut loc pe platformele educaționale Zoom și Adservio și am utilizat în limita posibilităților aplicații: PPT, Kahoot, Coogle.it, Padlet, Mentimer.

Scopul activității

– Dezvoltarea unor conținuturi digitale simple în contextul unor activități de învățare; – Utilizarea de tehnici, metode simple pentru a învăța, a activa cunoștințe anterioare și înregistra informații; – Identificarea de fapte, opinii, emoții în mesaje orale sau scrise în contexte familiare de comunicare.

Obiectivele educaționale ale activității

– să se familiarizeze cu noua formă de învățare;
– să parcurgă integral programa școlară;
– să caute selectiv informații în mediul familiar și în mediul online;
– să utilizeze informațiile în activitățile curente;
– să realizeze conținuturi digitale simple cu sprijin din partea adulților.

Relevanța activității

Elevii au fost îndrumați să utilizeze aplicația Coogle.it și să realizeze harta conceptuală a textului. Utilizînd aplicația Mentimeter am obținut feed-beak la sfârșitul activității online. Ei au accesat aplicația menti.com și au scris un cuvânt care să reprezinte o achiziție pe care au dobândit-o, mesajul pe care l-au identificat din opera studiată și starea pe care au avut-o la finalul activității de învățare. Am proiectat word cloud-ul format de elevi cu ajutorul aplicației mentimeter.