Descriere

Competența digitală, una dintre cele opt competențe cheie, implică utilizarea critică și cu încredere a noilor tehnologii interactive și comunicării a mijloacelor media electronice la locul de muncă, în timpul liber și pentru comunicarea in situații diverse.

Scopul activității

Îmbunătățirea actului instructiv educativ prin promovarea ghidului de bune practici privind folosirea tablei interactive în predarea – invatarea și evaluarea la biologie

Obiectivele educaționale ale activității

  • Operarea cu notiunile si metodele specifice proiectarii, dezvoltarii și utilizarii avansate a instrumentelor interactive și resurelor digitale, in special a tablei interactive in activitatea didactica
  • Stimularea implicarii active in sarcina didactica
  • Asigurarea unui demers interactiv al actului de predare-invatare – evaluare
  • Relevanța activității

    Rredarea-invatarea – evaluarea cu ajutorul tablei interactive se poate realiza cu succes la toate categoriile de elevi. La noi in scoala avem elevi cu CES, elevi din familii defavorizate sau cu parinti plecati in strainatate.