Descriere

Şezătoare literară: De la lume adunate şi-napoi la lume date!
Elevii au primit fiecare câte un rol: gazda, familia gazdei, alţi participanţi veniţi la şezătoare, purtând fiecare o costumaţie specifică şezătorilor. S-a creat un decor scenic (obiecte adecvate timpului şi activităţii desfăşurate). Cei prezenţi la şezătoare aveau în mod obligatoriu ceva de lucru (cusut, ţesut, tors, cântat, povestit, depănat amintiri etc.). Pe tot parcursul şezătorii elevii au vorbit, pe cât a fost posibil, în grai ardelenesc.

Scopul activității

Valorificarea specificului tradiţional românesc, dovedindu-se apartenenţa la neam şi ţară.

Obiectivele educaționale ale activității

– integrarea socială a celor 20 de elevi din grupul ţintă prin înţelegerea şi fructificarea valorilor socio-culturale ale comunităţii locale;
– conservarea, valorificarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale şi naţionale;
– stimularea creativităţii şi a talentului;
– cultivarea valorilor autenticităţii creaţiei populare şi a artei interpretative în toate genurile;
– cunoaşterea şi satisfacerea nevoilor culturale ale comunităţii locale;
– citirea unei varietăţi de texte literare, demonstrând înţelegerea sensului acestora (semnificaţiile/sensul global al unor texte literare populare).

Relevanța activității

Activitate a oferit şi oferă tuturor copiilor educaţie şi învăţătură potrivit cu nevoile lor de dezvoltare, la toate nivelurile şi toate formele, indiferent de gen, rasă, naţionalitate, religie sau afiliere politică şi indiferent de statutul social şi economic.