Descriere

Pornind de la numărul mare de cazuri de violență despre care am luat la cunoștință, dar mai cu seamă pentru că în clasa pe care am preluat-o la dirigenție s-a conturat un caz grav de Bullying (copilul ”țintă” ajunsese să spună părinților că ”nu mai vrea să trăiască”), am considerat potrivit să derulez, în cadrul disciplinei Educație Socială, un proiect privind prevenirea și combaterea comportamentelor de tip Bullying, anume: ”F(L)IGHT AGAINST BULLYING”. Cei 32 de elevi ai clasei au fost împărțiți în 8 echipe de câte 4 elevi,conform afinităților dintre ei, iar copilul ”țintă” a fost parte a unei echipe cu care se înțelegea foarte bine. Folosindu-se metoda proiectului îmbinată armonios cu alte metode activ-participative, fiecare etapă a proiectului a fost legată de un eveniment internațional și marcată corespunzător la nivelul școlii. Astfel, etapele I și III au presupus câte o expoziție de desene și colaje cu ocazia ”Zilei internaționale a Toleranței” (16 Noiembrie) și în contextul ”Zilei internaționale a non-violenței în școală” (30 Ianuarie),s-au împărțit flyere în școală cu ocazia ”Zilei internaționale a drepturilor omului” , iar ultima etapă a însemnat redactarea nr. 4 Revistei Clasei dedicată specială acestui proiect. Revista a fost postată pe site-ul școlii : https://scoala12bucuresti.ro/revista-clasei-a-v-a-a-nr-4-flight-against-bullying-edition/.

Scopul activității

• Prevenirea și combaterea comportamentelor de tip Bullying; • Informarea elevilor cu privire la cauzele, formele de maifestare și consecințele Bullying-ului; • Prevenirea și combaterea absenteismului și a abandonului școlar cauzate de Bullying; • Combaterea și prevenirea violențelor în școală; • Formarea unor competențe/abilități de viață care să le permită elevilor să își cunoască și să-și apere drepturile, de asemenea să își cunoască și să își îndeplinească responsabilitățile și obligațiile; • Diminuarea fenomenului violenței în mediul școlar.

Obiectivele educaționale ale activității

• Formularea unor probleme care vizează drepturile copilului, în special dreptul la demnitate și la nediscriminare, ca punct de plecare în rezolvarea lor, respectiv în prevenirea comportamentelor de tip bullying;
• Identificarea, prin lucru în echipă, a unor măsuri de intervenție posibile pentru cazurile semnalate de bullying și pentru prevenirea altor cazuri;
• Exercitarea drepturilor și a responsabilităților în luarea unor decizii personale și de grup, în condițiile respectării drepturilor celorlalți;
• Participarea la decizii de grup privind implicarea în prevenirea și combaterea violenței și a comportamentelor de tip bullying;

Relevanța activității

Desfășurarea proiectului ”F(L)IGHT AGAINST BULLYING” a constituit un prilej excelent nu doar pentru a-i face pe elevii clasei a V-a A din Școala Gimnazială ”Herăstrău” să înțeleagă foarte bine atât ceea ce înseamnă drepturile copilului și responsabilitățile aferente, ci și să perceapă situația de victimă a colegului lor, Ioan, care a fost supus ani la rând comportamentelor de tip Bullying ale unora dintre colegii lui, elevi ai clasei a V-a A. Dându-li-se posibilitatea să participe la organizarea celor două expoziții, apoi la redactarea revistei, implicându-i în căutarea de informații, punându-li-se la contribuție atât gândirea, cât mai cu seamă imaginația, am putut vedea o adevărată desfășurare de forțe ale unor echipe care mai târziu vor prelua ștafeta conducerii acestei țări. Mai mult, fenomenul Bullying din clasă s-a redus semnificativ, au existat ”cereri de scuze”, iar ceea ce m-a împresionat foarte mult au fost cuvintele lui Ioan (elevul ”țintă”): ”Doamna, așa de fericit ca acum nu am fost niciodată!!!” (16 Mai 2020) De asemenea, mama lui m-a informat că alte două mămici din clasă au sunat-o și au rugat-o să premită lui Ioan să se joace cu copiii lor, ceea ce nimeni nu făcuse vreodată de la momentul venirii lui în această clasă.