Descriere

Culegerea de fișe de activitate a integrat şi structurat conținuturile prevăzute de programa școlară pentru disciplinele Comunicare în limba română și Matematică și explorarea mediului. Fișele de activitate au fost concepute într-o manieră integrată pentru a contribui la aplicarea cunoștințelor, priceperilor și abilităților pe care copiii
le-au dobândit în procesul de predare-învățare, precum și la formarea de competențe specifice celor două discipline. Elevii au fost puși în situații noi de învățare în care să opereze cu concepte, să identifice soluții, să reprezinte date, să realizeze conexiuni, au descoperit un mod de învățare care presupune înțelegerea și aplicarea cunoștințelor, o învățare care să stimuleze gândirea critică.

Scopul activității

înzestrarea elevilor cu un ansamblu structurat de competenţe de tip funcţional;

Obiectivele educaționale ale activității

 • identificarea de termeni, relații, procese specifice învățării din domeniul lingvistic și matematic
 • citirea de cuvinte, propoziții și texte de mică întindere;
 • redactarea de mesaje scrise;
 • înțelegerea funcțională a textelor;
 • rezolvarea de exerciții și probleme prin algoritmizare sau argumentare
 • operarea cu concepte specifice celor două discipline;
 • aplicarea cunoștințelor asimilate în situații de învățare noi;
 • crearea de situații de învățare holistică adaptate vârstei elevilor și achizițiilor specifice;
 • contextualizarea învățării prin referirea la realitatea pe care o cunosc elevii de clasa I.
 • Relevanța activității

  Pentru elevii aflați în situație de risc, fișele de activitate s-au dovedit un instrument care le-a permis o adecvare la stilul lor de învățare: dificultatea sarcinilor a fost una progresivă, informațiile au fost organizate într-un format vizual ușor accesibil, au fost integrate imagini și simboluri cu sens, astfel încât acești elevi au devenit mai eficienți și și-au îmbunătățit performanțele de învățare.

  Procesul de învățare a facilitat trecerea de la informație la cunoștințe, de la imagine la noțiuni, de la acțiune la gândire.

  În realizarea sarcinilor, elevii aflați în situație de risc au cooperat, au interacționat și au comunicat cu ceilalți elevi ai clasei, au fost încurajați să își ducă sarcinile la bun sfârșit, ceea ce a condus la progres personal, și, implicit, la creșterea stimei de sine.
  Totodată, au fost organizate secțiuni de învățare sub forma de jocuri pentru a facilita înțelegerea sarcinilor de lucru și, implicit, învățarea.