Descriere

Dezvoltarea caracterului elevilor este un deziderat al educației care se realizează atât în familie cât și prin acțiunile educative din contextul școlar. Conștientă de valoarea unui caracter frumos, am inițiat o serie de activități extrașcolare sau extracurriculare prin intermediul cărora elevii mei să se descopere și să deprindă abilități de relaționare cu ceilalți colegi, să devină respectuoși, să deprindă o conduită morală și să aibă experiențe plăcute în interacțiunea socială din cadrul școlii. Întregul demers s-a realizat sub sigla/ motto-ul FII ȘI TU O STEA, deoarece fiecare copil poate străluci într-un mediu școlar care oferă sprijin, încurajare și siguranță.
Activitățile specifice au fost un motiv de reală bucurie pentru elevi. Deoarece s-au desfășurat într-un mod plăcut, deoarece au atras interesul și implicarea tuturor elevilor, deoarece au fost adaptate particularităților de vârstă și psihologice ale copiilor, activitățile și-au atins atât scopul educativ cât și scopul formativ, de modelare a unui caracter frumos, în conformitate cu preceptele moral-creștine. Am observat implicarea copiilor în aceste activități, entuziasmul participării, sprijinul părinților acestora.
Activitățile au avut specific interdisciplinar deoarece elevii s-au putut exprima uzând de cunoștințele deprinse la lecțiile de comunicare în limba română, de arte, de dezvoltare personală, de religie. Prin intermediul acestora, elevii au demonstrat că pot fi și ei o stea fiindcă: au făcut fapte bune (activitatea O sută de steluțe = O sută de fapte bune), au găsit și au scris motive de mulțumire (activitatea O mie de daruri = O mie de motive de mulțumire) și au realizat aprecieri pentru persoanele semnificative din cadrul comunității în perioada stării de urgență datorată pandemiei de COVID-19 (activitatea Eroii zilelor noastre). Ultima activitate a fost realizată în colaborare cu toate cadrele didactice din școală, astfel că fiecare școlar și preșcolar a putut să contribuie la aprecierea eroilor din zilele noastre care au oferit sprijin populației în timpul pandemiei de coronavirus.

Scopul activității

Dezvoltarea caracterului elevilor prin: cultivarea sentimentului de mulțumire și de înțelegere a valorii personale și dezvoltarea capacității de apreciere a celorlalți și de relaționare socială pozitivă.

Obiectivele educaționale ale activității

a. stimularea dorinței de autocunoaștere, de înțelegere a valorii personale;
b. promovarea dialogului și a deschiderii față de ceilalți colegi, dezvoltarea spiritului de colaborare cu aceștia, formarea capacității de apreciere a valorii celuilalt;
c. formarea capacității de apreciere a persoanelor semnificative din cadrul comunității;
d. modelarea unui caracter bazat pe valori moral-creștine

Relevanța activității

Am observat implicarea copiilor în aceste activități, entuziasmul participării, precum și schimbările vizibile în atitudinea lor atunci când s-au focalizat pe realizarea de fapte bune sau asupra găsirii motivelor de mulțumire. Colectivul clasei s-a închegat, iar relațiile dintre copii au fost foarte plăcute, bazate pe respect și acceptare, pe întrajutorare și prietenie. De asemenea, au pus suflet în realizarea mesajelor pentru eroii zilelor noastre, mesaje cu un profund sentiment al aprecierii, al mulțumirii, al gândurilor bune, al încrederii în Dumnezeu. Deoarece e esențial ca scopul formativ al educației să vizeze modelarea comportamentului, am împărtășit una din experiențele specifice activității O mie de daruri = O mie de motive de mulțumire în cadrul comunității cadrelor didactice prin scriere și publicarea articolului cu titlul Cultivarea atitudinii și a sentimentului de mulțumire la elevii din ciclul primar în Revista Profesorului, articol ce poate fi accesat la link-ul https://revistaprofesorului.ro/cultivarea-atitudinii-si-a-sentimentului-de-multumire-la-elevii-din-ciclul-primar/.