Descriere

„Proiectul s-a desfășurat pe durata anului școlar la clasa I și conține următoarele activități:
-activitatea ,,Călător în lumea cărților” permanentă, pe toată durata anului școlar, în fiecare zi de luni. Toți elevii au avut ocazia de a povesti colegilor ceea ce au citit în decurs de o săptămână/ weekend. Bucuria lecturii a continuat și anul următor . Se completează conţinutul povestirii de către mai mulţi copii. În ora de lectură elevii se întrec în a povesti cât mai mult şi mai frumos,încurajând și elevii timizi( poze 1-4).
-activitatea ,,Să o ascultăm pe bunica! ”-(parteneriat școală-familie)-lectura cărții ,, Cel mai fain uriaș din oraș“, predicții, discuții pe baza întâmplărilor( participarea bunicilor)( poza 5).
-activitatea,, Cartea-poveste fără sfârșit”-parteneriat cu biblioteca școlară prezentare PPT,, Drumul cărții”, jocuri de rol( poza 6)
-activitatea,, Să mâncăm multe culori”-promovarea unei alimentații sănătoase, degustare, joc de rol,, Cearta legumelor/fructelor”, creații plastice( poze 7-9)
-activitatea ecologică,, Povestea lui Baterel”,în parteneriat cu Asociația Environ, București(poza 10)
-activitatea,, Spectacolul străzii”, în parteneriat cu Poliția orașului Drăgănești-Olt
– activitatea cultural-artistică ,, Bucuroși nevoie mare, clasa noastră dă serbare“ , care a constat în dramatizarea unor texte literare cunoscute . Elevilor le place să se costumeze şi să intre în pielea personajelor, iar montajele literare dau prilejul copiilor să se manifeste liber , să îşi stăpânească şi să își depăşească emoţiile.

Scopul activității

-stimularea și încurajarea interesului pentru lectură, interacțiunea cu cartea ca rutină zilnică; -crearea unui mediu școlar incluziv, facilitând interacțiunea , comunicarea între elevi și reducerea riscului de eșec școlar

Obiectivele educaționale ale activității

Obiectivele educaționale ale activităţii/competențe de dezvoltat la elevi:
-consolidarea deprinderii de citire corectă, fluentă, conştientă şi expresivă,
-formarea şi dezvoltarea gustului pentru lectură, lărgirea ariei de informaţie a elevilor,
-creşterea interesului pentru cunoaşterea realităţii,valorificarea potențialului individual al fiecărui elev
-dezvoltarea și cultivarea sentimentelor într-o gamă complexă, convingerilor, comportamentelor morale, a gustului estetic și a capacității creative
-îmbunătățirea competențelor de înțelegere a mesajului textului, în vederea atenuării cauzelor care pot genera eșecul școlar;
-facilitarea accesului la o educație incluzivă pentru elevii din medii defavorizate
-îmbogăţirea şi activizarea vocabularului,dezvoltarea capacităţii de a gândi, şi de a se exprima în conexiuni interdisciplinare, lărgirea orizontului imaginativ

Relevanța activității

La nivelul elevilor s-au remarcat următoarele rezultate cuantificabile : -deschiderea unei cărți a devenit o rutină zilnică pentru majoritatea copiilor, mai ales a celor cu o situație materială precară care nu aveau acasă o carte ,, a lor”; -implicarea activă și incluziunea elevilor proveniți din categorii dezavantajate , copii cu CES, în activitățile propuse, într-un mediu ,,prietenos”, tolerant și empatic; -reducerea absenteismului/ abandonului școlar, din dorința de a răsfoi cărți, de a povesti,provocarea elementelor de noutate, încrederea în ei și în colegi ; – dezvoltarea și activizarea vocabularului și a competențelor de comunicare ale elevilor, folosind cărțile ilustrate, conversația și alte metode specifice literației( citirea în pauze, teatru de marionete); consolidarea deprinderii de citire corectă, fluentă, conştientă şi expresivă