Descriere

TOATE activitățile au fost realizate prin implicarea directă a părinților și a altori actori din școală și din afara ei.

Scopul activității

satisfacerea unor nevoi prin suplinirea lipsei serbărilor și festivităților de premiere organizate la sfârșitul anului școlar cauzate de restricțiile existente.

Obiectivele educaționale ale activității

Dezvoltarea competenței orale de comunicare. Creșterea transparenței privind situațiile școlare anuale ale elevilor. Creșterea gradului de coeziune a grupului de elevi (clasa respectivă). Creșterea motivației elevilor pentru îmbunătățirea situației la învățătură. Creșterea atractivității activităților extracurriculare. Satisfacerea nevoii de socializare elevi-elevi și elevi-profesori.

Relevanța activității

Elevii sunt informați într-un cadru organizat despre situația lor școlară, iar transparența este binevenită în această situație. Organizarea pe grupul clasei de WhatsApp a Festivității de premiere online este foarte indicată – aici sunt toți elevii și toți membrii Consiliului clasei. Sunt eliminate inconvenientele de pe Zoom cauzate de nefuncționarea microfoanelor sau funcționarea defectuoasă, imposibilitatea participării unui elev la ora stabilită (festivitatea poate fi urmărită ulterior pe grup de către orice membru al grupului). Elevii socializează, se felicită între ei și își dezvoltă competențele de comunicare orală – fiecare a fost anunțat că își poate posta un discurs înregistrat în prealabil sau spontan, pe grup. Elevii socializează și cu profesorii, ceea ce se întâmpla mai rar cu prilejul serbărilor obișnuite. Cu această ocazie crește coeziunea de grup a colectivului de elevi și se fixează obiective pentru noul an școlar. Videoclipurile postate au rolul de a stabili o atmosferă destinsă, de sărbătoare, dar și de creștere a motivației (clipurile motivaționale).