Descriere

Reușim an de an organizarea acestui Festival prin obținerea sprijinului Primăriei Mun. Târgu Mureș, în urma participării la concursul pentru proiecte școlare și prin parteneriatele instituționale dezvoltate. În perioada ianuarie-mai 2019, în școlile participante din 15 județe, elevii au pregătit în cadrul atelierelor de artterapie cele 31 de momentele artistice prezentate la Festival și micile cadouri oferite altei echipe participante. În 29 mai 2019 s-a desfăşurat Festivalul cu cele trei secțiuni – dans, teatru și interpretare vocală/instrumentală pe scena Ansamblului Artistic Profesionist „Mureşul”, cu premierea participanților, pentru fiecare secțiune acordându-se și câte un Premiu de Excelență. La finalul spectacolului toți participanții au servit masa împreună, ocazie ce a facilitat intercunoaşterea şi relaţionarea elevilor din şcoli şi judeţe diferite.

Scopul activității

Ffacilitarea procesului de integrare a elevilor cu cerinţe educative speciale în societate.

Obiectivele educaționale ale activității

  • Dezvoltarea personală a elevilor cu cerinţe educative speciale participanți, prin intermediul formelor de manifestare artistică – crearea unor ateliere de artterapie unde elevii au posibilitatea de a găsi noi forme de exprimare şi interrelaţionare;
  • Facilitarea intercunoaşterii şi relaţionării elevilor din şcoli şi judeţe diferite prin împărtăşirea experienţei comune de viaţă;
  • Valorizarea socială a fiecărui copil, diferenţa fiind respectată şi valorificată.
  • Relevanța activității

    Întregul proiect se adresează elevilor cu cerințe educative speciale, categorie cuprinsă de cea mai largă, a elevilor aflați în risc. Astfel, având deviza ”Toleranță, admirație și respect pentru copiii cu dizabilități”, Festivalul a evidenţiat potenţialul valoros al acestor elevi. El este, la nivel național, un model de promovare autentică a atitudinilor favorabile incluziunii sociale a elevilor cu cerințe educative speciale, valorizarea, respectul şi recunoaşterea lor ca parte a comunităţii.

    Ca şi metodă de terapie, arta facilitează procesul de comunicare, învăţând copiii cu dizabilităţi şi pe cei din jurul lor să conştientizeze propriile resurse, ajutându-i pe toţi să construiască o lume care să le actualizeze cea mai mare valoare a educaţiei: valoarea lui „a învăţa să fii”. Pregătind şi prezentând în cadrul festivalului momentele artistice de teatru, dans sau interpretare vocală, elevii cu cerinţe educative speciale sunt valorizaţi şi ajutaţi să se autovalorizeze. Totodată, prin activităţile proiectului fiecare persoană implicată are ocazia de a face, deopotrivă, un pas către sine şi un pas către celălalt.