Descriere

Activitățile pe secțiuni din cadrul festivalului permit valorificarea achizițiilor dobândite de cadrele didactice prin parcurgerea programului de formare continuă Educație Muzicală – o disciplină complexă, fiind în deplin acord cu viziunea actuală, care promovează abordarea interdisciplinară a ofertelor curriculare pentru copiii de vârstă școlară mică.

Scopul activității

Crearea cadrului pentru promovarea exemplelor de bună practică din activitatea didactică, prin oferirea unei alternative de abordare a educației muzicale și artelor vizuale la clasele primare.

Obiectivele educaționale ale activității

 • Stimularea interesului a cel puțin 50 de cadre didactice cu privire la valoare formativă a metodei EMI*
 • Promovarea metodei EMI* prin activități specifice interactive, bazate pe unitatea dintre mișcare, cântec și joc, pentru cel puțin 250 de elevi
 • Implicarea a cel puțin 30 de cadre didactice în promovarea exemplelor de bună practică privind educația muzicală la clasele primare
 • Familiarizarea a cel puțin 20 de părinți ai elevilor cu diferite posibilități de valorificare unor contexte nonformale care îmbogățesc educația muzicală și artistică specifică vârstei școlare mici
 • Dezvoltarea competențelor organizatorice ale cadrelor didactice implicate
   
  * EMI – Educație Muzicală Instrumentală (cu jucării muzicale) accesibilă copiilor
  ** Evenimentul a ajuns în acest an la ediția V. Am avut în vedere aceste obiective, constant, la fiecare ediție.

 • Relevanța activității

  La fecare ediție a Festivalului, au fost pe scenă elevi din mediul rural, parte din ei premiați pentru deosebita prezență în spectacol. Acești elevi, împreună cu învățătorii lor, merită menționați cu deosebită apreciere:

 • Școala Gimnazială Racovița, jud. Sibiu – prof. îndrumător Anca Bucur
 • Școala Gimnazială Cîrța, jud. Sibiu – prof. îndrumător Tudorel Drăgoi
 • Școala Gimnazială Micăsasa, jud. Sibiu – prof. îndrumător Daniela Pădurariu
 • Școala Gimnazială Poplaca, jud. Sibiu – prof. îndrumător Simona Ioniță
 • Școala Gimnazială Șura Mare, jud. Sibiu – prof.îndrumător Mihaela Cișmaș
   
  Amintim de asemenea, prezența ca invitat special a grupului de copii de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr 1 Sibiu, îndrumat de doamnele prof. Bozdog Ana și Scheau Florentina, care au deschis prima ediție a festivalului.