Descriere

Festivalul – concurs „Nerostite chemări” ajuns deja la ed. a VII-a se adresează copiilor/elevilor/tinerilor cu CES din țară și de peste hotare. La festival s-au obținut multe premii fruntașe, iar participanții ne-au încântat cu performanțe greu de imaginat la toate secțiunile: dans; port popular; interpretare vocală și instrumentală; creație artistică și literară; teatru; euritmie; recitare. Multitudinea secțiunilor oferă festivalului un caracter interdisciplinar care-i amplifică utilitatea, longevitatea și amploarea. Metodele utilizate: așezarea participanților în cerc pentru diminuarea/eliminarea tracului de scenă și obținerea unei atmosfere de siguranță, egalitate, uniune; stimularea/susținerea/recompensarea participanților; responsabilizarea și autoevaluarea; diseminarea, promovarea și mediatizarea proiectului etc. au sprijinit întregul proiect și mai ales s-au pliat perfect pe obiectivele acestuia. Participarea amplă la eveniment (300 participanți) a implicat sarcini de lucru precum: organizarea locației, pregătirea documentației, cazarea/masa participanților, asigurarea părții tehnice (sonorizare, filmare/foto), contactul cu partenerii (AHS Simeria), sponsorii (S.C. SARMISMOB Deva; Cofetăriile „Arta” și „La plăcinte înainte” Deva), invitații, oficialitățile; primirea, informarea, suportul de sprijin pentru participanți pe tot parcursul desfășurării evenimentului etc., sarcini finalizate, de altfel cu succes.

Scopul activității

Stimularea potențialului artistic și creativ al copiilor/elevilor/tinerilor cu CES/aflați în dificultate prin promovarea tradiţiilor din diverse zone folclorice ale ţării

Obiectivele educaționale ale activității

• stimularea talentului personal (artistic sau literar), dezvoltarea autocontrolului și depăşirea propriilor limite;
• dezvoltarea stimei de sine, a respectului reciproc, a capacităţilor empatice şi de comunicare;
• dezvoltarea voinței, memoriei, imaginației, creativității, motivației, afectivității și socializării copiilor/elevilor şi tinerilor cu CES;
• dezvoltarea simțului ritmic, al simțului melodic și a sincronizării;
• cultivarea și dezvoltarea capacităților necesare interpretării unui rol într-o piesă de teatru/scenetă, a exprimării libere în fața publicului/juriului și a interpretării artistice a unor poezii cunoscute;
• cultivarea interesului, respectului şi a dragostei faţă de adevăratele valori umane, ascunse în cel mai sensibil lăcaş : SUFLETUL

Relevanța activității

Deși urmărim evoluţia personală a elevului, nu performanţa/competiţia; voi prezenta totuși câteva rezultate extraordinare: elev cu Down pliat perfect pe rol; perechi de tineri cu Down cu un extraordinar simț ritmic; stânga jos – ansamblu de elevi din Caraș Severin într-o excelentă sincronizare; elevă cu def. asociate și dreapta jos – tânără cu tulburări severe de vorbire recitând, deslușit, poezie; elev din cls. primare, nevăzător, din Cluj, recitând poezie extrem de artistic și emoționant; vezi volumul de poezii al festivalului; elev cu def. de vedere interpretând vocal/instrumental cântece internaționale, elevi cu CES din cls. primare, din Bistrița, prezentând obiceiul șezătorii; bucurie, uimire surprindere, satisfacție, încântare, împlinire ușor de citit pe fețele participanților.