Descriere

Folosirea prin combinarea metodelor cu strategiile didactice interactive/inovative, demers didactic creativ la nevoile și interesele elevilor pentru a atinge valorificarea propriului potențial.
Dezvoltarea imaginației creativității și a aptitudinilor artistico-plastice sunt valorificate prin compunerea compozițiilor artistice expuse în cadrul expoziției cu parteneriat local cât și în unitatea școlară.