Descriere

Favorizarea incluziunii școlare a elevilor cu cerințe educaționale speciale și cei aflați în grupurile de risc prin acțiuni pentru dezvoltarea unor comportamente tolerante privind formarea unor grupuri sociale.

Proiectul propus însumează activități formale și nonformale de educație socială și dezvoltare personală, menite să pună în practică cunoștințe asimilate la toate disciplinele și să dezvolte competențele de bază pentru ciclul I de dezvoltare, precum și abilități de adaptare socială, de comunicare și de muncă într-o atmosferă de toleranță și respect reciproc.
Pornind de la formarea competențelor de receptare a mesajelor din textele cărților uriașe (Panseluța Altfel, Uriașul și Pitica, Piatra strălucitoare, Fluturașul Ovi, Doctorul Aau, Lumea din vârful copacului) și exprimarea expresivă a ideilor prin jocuri de rol, desene, postere, în cadrul lecțiilor de CLR și DP, s-a trecut la înțelegerea și însușirea normelor de comportare civilizată și toleranță prin exemple concrete din mediul familiar elevilor.
Activitatea finală organizată cu prilejul Zilei Toleranței a reunit elevii și părinții într-un cadru festiv. Au lucrat împreună pe echipe, au realizat lucrări impresionante punându-și în valoare creativitatea, au completat chestionare, au inscripționat baloane, au cântat și au demonstrat că au înțeles importanța manifestării „toleranței” în angrenajul relațiilor interpersonale, în familie, în școală și în societate.
Prin acest proiect am promovat în întreaga școală și comunitate învățarea vizibilă, activitățile desfășurate asigurând transferul cunoștințelor și integrarea lor în situații concrete de viață.
Ceea ce mă bucură și îmi demonstrează că proiectul și-a atins pe deplin obiectivele este faptul, că și acum, după mai bine de un un de la derularea lui, elevii își aduc aminte în diverse situații concrete din viața de școlar, de povestirile din cărțile uriașe și de normele și valorile promovate în cadrul activităților.