Descriere

Teatrul, tehnica recitării şi desenul sunt unele dntre cele mai complexe arte. Acestea produc copiilor bucurie, plăcere, deschidere, confort.

Scena atrage tot mai mulţi tineri, elevi şi copii încât scopul prioritar al festivalului este stimularea acestor tineri cu înclinaţii artistice, lansarea şi promovarea lor în comunitatea locală şi în mass-media, evidenţierea muncii şi talentului copiilor şi a cadrelor didactice ce-i îndrumă şi doresc să devină cunoscuţi promovând aceste arte. Prin această activitate cultural-artistică dorim să contribuim la educarea copiilor în spiritul toleranţei şi respectului faţă de cei de lângă noi, doar si poate, arta.

Scopul activității

Scopul principal al festivalului este valorificarea potențialului artistic, a competențelor lingvistice și dezvoltarea spiritului competiționalal elevilor prin punerea în scenă a unor piese de teatru în limba engleză. Se urmărește de asemenea dezvoltarea personalității elevilor prin activități interpretative încurajarea climatului și atitudinii creatoare în colectivele de elevi, creșterea motivației lor în învățarea limbii engleze, respectiv identificarea și afirmarea tinerilor talente, a copiilor cu aptitudini speciale. Prin participarea la festivalul de teatru au loc schimburi de experiență între trupele de teatru alcătuite din elevi și are loc un transfer cultural între elevi aparținând unor comunități diferite.

Obiectivele educaționale ale activității

Privind copiii:

 • Valorificarea talentului și a aptitudinilor artistice ale copiilor, valorificarea potențialului educativ al artei prin intermediul festivalului de teatru în limba engleză;
 • Dezvoltarea capacității de a comunica prin intermediul artei, reproducerea unui rol cu intonația și mimica adecvată;
 • Educarea trăsăturilor pozitive de voință și caracter, stimularea potențialului creativ și a lucrului în echipă;
 • Dezvoltarea sentimentului de autoafirmare în spațiul competițional și de cooperare cu membrii grupului, promovarea valorilor interculturale;
 • Participarea la confecționarea decorului, a costumelor, a afișului și a altor materiale de recuzită;
 • Dezvoltarea competențelor de comunicare în scris (traducere, interpretare de text) în limba engleză;
 • Valorizarea tinerelor talente interesate de lumea benzilor desenate;
 • Promovarea prieteniei și cooperării între copii prin realizarea de activități educative între membrii instituțiilor partenere.
   
  Privind cadrele didactice:

 • Promovarea și valorificarea tinerelor talente existente în școli și licee;
 • Stimularea și promovarea capacității creatoare ale elevilor prin organizarea de competiții;
 • Promovarea în cadrul comunitășii locale a activității elevilor din școli;
 • Dezvoltarea capcității intituționale a școlilor de a desfășura activități cu caracter interdisciplinar, centrate pe dezvoltarea abilităților artistice a elevilor;
 • Popularizarea experienței extracurriculare a cadrelor didactice îndrumătoare;
 • Îmbunătățirea imaginii școlilor implicate în proiect și deschiderea lor spre comunitate;
 • dezvoltarea unor relații de parteneriat deja existente și abordarea altora.
 • Relevanța activității

  Cel mai puternic argument care susține relevanța proiectului Fantastic English World îl reprezintă diversificarea activităților de învățare, implicarea elevilor în noi activități care le pot pune în evidență înclinațiile sau le pot răspunde intereselor de cunoaștere și învățare a limbii engleze în afara orelor de curs obișnuite. În proporții semnificative, cadrele didactice partenere consideră că acest proiect oferă ocazia promovării activităţilor extraşcolare în limba engleză, încurajează cooperarea, încurajează elevii să rămână în colectiv şi să urmeze cursurile şcolii, construiesc relaţii între elevi şi adulţii competenţi şi cooperanţi care supraveghează activităţile și are un impact asupra modului de organizare a timpului elevilor și că oferă un climat relaxat și prietenos de învățare, fără presiunea notelor și semnalează valoarea sa în raport cu dezvoltarea moral-afectivă a copiilor.