Descriere

Proiectul propus a reușit să identifice și să implice elevii din diferite categorii sociale și etnice în activități care să dezvolte valorile morale necesare incluziunii lor. Elevii de etnie rromă au fost mobilizați, facilitându-se astfel integrarea lor socială prin activități ce au contribuit la dezvoltarea creativității, a competențelor lor digitale și de comunicare. Aceștia au participat la concursul,,Magia Crăciunului”, unde au fost premiați cu diplome. Clasa la care sunt profesor diriginte, din care fac parte și 5 elevi rromi, a participat la proiectul eTweening,,Being a teen in 2021”, având posibilitatea de a cunoaște obiceiuri și tradiții de la adolescenții din țările partenere, fapt care a netezit oarecum drumul către ideea proiectului, și anume aceea de a înțelege că și ei reprezintă o etnie cu obiceiuri, tradiții, limbă și cultură proprii. Totodată, proiectul a promovat și activități de voluntariat activ menite a veni în sprijinul copiilor cu nivel financiar precar, prin care elevii participanți și-au exprimat în fapte iubirea aproapelui indiferent de locul pe care îl ocupă în societate. Noutatea acestui proiect este ancorarea lui în realitatea cotidiană, în special în perioada pandemiei, unii dintre elevi putându-se simți izolați, abandonați de către profesori și colegi. Proiectul a facilitat accesul elevilor rromi la activități educative, artistico-plastice ceea ce a contribuit la combaterea bullyingului, a anxietății în contextul pandemic și la coeziunea colectivului de elevi.