Descriere

Concursul se adresează elevilor claselor V-VIII care studiază limba engleză și debutează cu trei luni înaintea etapei finale pe pagina de Facebook a concursului. Aici sunt postate provocări de tip „Challenge”, care țintesc dezvoltarea competențelor digitale și lingvistice și pentru a căror rezolvare elevii primesc puncte bonus. Sarcinile de lucru trebuie realizate într-un interval de timp dat, utilizând diferite aplicații sau platforme on-line gratuite, de unde și acronimul „F.A.S.T. English” – „Fast English Students Tournament in English”. Etapa finală a concursului constă într-o testare de limba engleză realizată cu ajutorul platformei Kahoot!. Testarea are loc – de regulă – la sediul instituției, însă anul acesta, datorită contextului pandemic, ea s-a derulat exclusiv online pe 28 martie 2020. Jocul Kahoot! conține 70 de întrebări pentru fiecare nivel de studiu și testează elemente de engleză funcțională, gramatică și vocabular. Jocurile au fost postate pe pagina de Facebook a concursului ca „provocări” de 30 de minute. La expirarea timpului, s-au generat rapoarte cu clasificarea elevilor în funcție de punctajul obținut. Acestor punctaje s-au adăugat punctele bonus și s-a realizat un clasament final al fiecărui nivel. Elevii câștigători au fost premiați în diplome și cărți de beletristică în limba engleză.

Scopul activității

Trăim într-o societate globalizată caracterizată printr-o dinamică accelerată a schimbărilor structurale cu „izbucniri tehnologice” ce ridică în permanență noi sarcini, cărora educația trebuie să le facă față. Se impune așadar introducerea unor noi tipuri de educație axată pe formarea de competențe care să asigure o bună integrare socială a viitorilor adulți. Este resimţită, mai mult ca oricând, nevoia de a asista învăţarea prin intermediul tehnologiei informatice și de a orienta demersul didactic spre formarea de competențe-cheie. Formarea acestora nu este un atribut singular al educației de tip formal, derulată în școală, ci și o caracteristică importantă a educației de tip informal și non-formal, derulată prin activități extrașcolare și extracurriculare, în afara spațiului limitat al școlii. Concursurile școlare propun o educație de tip informal și non-formal și formează competențe cheie prin strategiile complementare de instruire pe care le postulează iar prin participarea la concursurile școlare elevul este provocat la nivel motivațional, emoțional și profesional. Proiectul F.A.S.T. ENGLISH are ca scop testarea cunoștințelor de limbă engleză a elevilor din clasele V-VIII, valorificarea și dezvoltarea competențelor digitale ale acestora, și stimularea motivației elevilor spre învățare

Obiectivele educaționale ale activității

OS.1. Stabilirea relaţiilor de colaborare cu 10 de instituţii participante la proiect pentru anul școlar 2019-2020 şi implicarea în proiect a 200 de elevi din unităţile partenere și a 20 elevi din unitatea organizatoare;
OS.2. Valorificarea competențelor de limba engleză a 200 de elevi din clasele V-VIII;
OS.3. Valorificarea competențelor digitale, capacităților creatoare și a competențelor social-civice și transversale a 200 de elevi;
OS.4. Crearea unui spațiu educațional incluziv în care fiecare elev să se simtă încurajat, motivat, sprijinit și în siguranță.
OS.5. Diseminarea rezultatelor proiectului în cele 10 unități școlare partenere și în alte instituții prin mediul online într-un interval de 2 luni (informarea directă prin intermediul platformei Facebook și a blogurilor școlii, al concursului și al cercului pedagogic a 540 de elevi, părinţi, și cadre didactice şi indirect a 1200 persoane din şi din afara comunităţii care accesează blogurile).

Relevanța activității

Rezultate la nivelul elevilor sunt multiple iar impactul asupra dezvoltării acestora este considerabil. Concursul F.A.S.T. English valorifică și dezvoltă competențele lingvistice și digitale a 200 elevi din județ. Provocările postate pe pagina concursului din perioada premergătoare testării implică participanții în activităţi de socializare online, elevii interacționând între ei și cu comunitatea virtuală, ceea ce contribuie și la dezvoltarea și cultivarea stimei lor de sine și a atitudinilor de respect reciproc. Concursul cultivă atât interesul pentru studiul limbii engleze a elevilor, cât și interesul pentru dezvoltarea competențelor digitale, prin trimiterea către utilizarea unor aplicații și platforme online variate: Powtoon, Wakelet, Voki, Animoto, SparkAdobe, Padlet, PosterMyWall, YouTube, WordArt, etc. Nu în ultimul rând, concursul contribuie la aprofundarea relațiilor de colaborare între cadrele didactice și elevi.