Descriere

Activităţile cu caracter aplicativ întregesc activitatea educativă a şcolii, aducând un surplus informaţional elevilor şi completând condiţiile concrete ale educaţiei acestora. Astfel experienţa de învăţare non-formală şi informală întregeşte, completează şi lărgeşte experienţa de învăţare formală, ducând la formarea competenţelor cheie. Activitățile au contribuit la dezvoltarea abilităților copiilor de a căuta informatii, a efectua experimente simple și de a le explica științific. Elevii au avuta sarcina de a – si alege un experiment, pe care să-l prezinte, utilizând materiale simple, și să explice fenomenul pe înțelesul colegilor participanți.

Scopul activității

dezvoltarea abilităţilor de a efectua experimente simple şi de a le explica ştiinţific pe baza cunoştinţelor dobândite la orele de fizică, chimie, biologie şi geografie

Obiectivele educaționale ale activității

exersarea deprinderilor de a utiliza materiale simple pentru a realiza experimente spectaculoase;
lărgirea cercului de prieteni, în vederea unei mai bune adaptări sociale a copiilor;
cultivarea spiritului de colaborare şi întrecere;
promovarea dialogului şi a comunicării între elevi;
dezvoltarea colaborării şi cooperării între cadrele didactice de la catedra de matematică şi ştiinţe şi celelalte arii curriculare;
exersarea aptitudinilor creative.

Relevanța activității

creșterea interesului elevilor pentru disciplinele cu caracter experimental; dezvoltarea competenţelor cheie care au determinat un comportament adecvat cerinţelor comunităţii; acceptarea, mai uşor, de către elevi a învăţării folosind metoda proiectului şi metoda învăţării prin colaborare crearea unui club de mici experimentatori care, coordonati de profesor participă la relizarea de diferite proiecte