Descriere

Jucătorii stau în cerc, iar un elev este ales să înceapă jocul, punând întrebări beneficiarului din dreapta sa ce solicită răspunsuri de tipul “da/nu”. Cel din urmă trebuie să evite să dea astfel de răspunsuri banale și să încerce să ofere răspunsuri logice și cât mai dezvoltate (începând de la “cred/posibil/am fost, dar mi-a plăcut mai mult” etc.). Daca cel care dă replica greșește, atunci va trebui să preia responsabilitatea de a pune întrebări pe care să le adreseze în continuare unui elev din grup. Se recomandă ca la activitatea „Două adevăruri şi o minciună” să participe aproximativ 6-10 elevi, care apoi se împart în două grupe egale. Cele două grupe adversare vor sta faţă în faţă. Va exista şi un mediator, care va avea sarcina de a puncta răspunsurile fiecărui grup.
Fiecare dintre membrii grupului trebuie să se gândească la trei afirmaţii despre ei înşişi, dintre care două să fie adevărate iar una să nu fie adevărată. Spre exemplu: „Culoarea mea preferată este albastrul.” Sarcina grupului adversar este aceea de a identifica dintre cele trei afirmaţii pe cea neadevărată pentru obţinerea unui punct. Este important ca afirmaţia neadevărată să fie notată pe hârtie pentru a fi utilizată pentru verificarea răspunsului dat de celălalt grup. Afirmaţiile vor fi rostite alternativ de membrii celor două grupe. Mai exact, începe o persoană din grupul 1, continuă o persoană din grupul 2, din nou o persoană din grupul 1 şi aşa mai departe. La final se cumulează punctele obţinute de fiecare grup în parte. Este important ca membrii grupului să fie inventivi, astfel încât dintre afirmaţiile făcute să fie dificil de identificat minciuna.

Scopul activității

Comunicarea în grup, stimularea şi dezvoltarea limbajului, a imaginaţiei.

Obiectivele educaționale ale activității

Comunicare; dezvoltarea limbajului în limba română

Relevanța activității

Rezultatele obţinute au fost atinse de toți elevii, inclusiv de elevii aflaţi în situaţii de risc. Relevanţa activităţii constă în stabilirea unei relații mai bune între elevi și o comunicare de excepție.