Descriere

„Proiectul s-a născut din identificarea nevoilor de comunicare, de relaționare, de colaborare cu grupuri mai mult sau mai puțin apropiate ca vârstă de cea a colectivului pe care îl îndrum. Prin toate activitatile desfășurate am urmărit dezvoltarea celor opt competente cheie si am vizat schimbarea unor comportamente, deprinderi, formarea unor noi atitudini.
Am inceput, ca primă activitate, cu organizarea unei petreceri de Crăciun, prilej cu care ne-am și întalnit cu partenerii nostri din Căsuța de tip familial „ Sfântul Valentin”.
Petrecerea, așezată sub semnul sărbătorilor, i-a avut ca invitati pe părinții clasei care, la final, au cumpărat obiectele realizate de noi la orele de abilitati practice și ne-au ajutat să facem mici cadori și surprize prietenilor nostri.
Activitatea a fost complexă, îmbininând atât formarea de compentențe antreprenoriale, competențe sociale și civice cât și sensibilizare și exprimare culturală. Ca în multe astfel de activități, tradiția românească a colindului s-a împletit cu dansul modern și bucuria.
A urmat apoi o nouă întâlnire, în clasa noastră, și activități art-creative prin care toți am reusit să ne exprimăm emoția, empatia, respectul, solidaritatea, nevoia de a învăța unii de la alții.
Pentru că deja ne cunoșteam bine, am crezut că putem extinde învățarea și într-un cadru outdoor, nonformal, astfel că, pentru a treia activitate a proiectului, am închiriat un autocar și am mers la Centrul Hipic Epona vizită ce ne-a oferit nouă, tuturor, noi posibilități de învățare.
Tot în ideea unor contexte cât mai diverse de învătare si relaționare a venit și întâlnirea de la 1 Iunie 2019, Ziua Copilului, când am serbat cu toții copilăria bucurându-ne de natură, învățând să ne jucăm în echipă, dar și să strângem ambalajele, gunoiul pe care oamenii îl lasă în jurul lor, în natură.
Cred că originalitatea proiectului nostru vine dintr-o corectă dozare a activităților formale, tradiționale și a activităților outdoor pentru formarea profiulului unui elev capabil să răspundă provocărilor lumii viitoare.
Educaţia outdoor este un concept relativ nou în contextul educativ românesc, însă ea începe din ce în ce mai mult să capteze interesul actorilor educaţionali din sistemul de învăţământ formal. A fost mult mai ușor pentru mine, cadrul didactic, dar și pentru elevii mei, când discuțiile despre prietenie, toleranță, valori civice, sociale, ecologice s-au desfășuarat în natură sau în prezența unor animale de companie etc.
Activitatea outdoor desfășurată la centrul hipic, sau cea de la Ziua Copilului, au oferit posibilitatea contactului direct cu natura, protecţia mediului reprezentând un subiect de interes mondial. Elevii au conștientizat impactul pe care acţiunile lor ecologice sau non-ecologice le au asupra mediului.
Educaţia outdoor reprezintă o puternica sursă de experienţe de învăţare, un mediu relaxant, liber, fara constrângerile pe care le impun “cei 4 pereti ai unei săli de clasă” poate oferi elevilor nenumărate provocări, astfel că procesul de educare devine puternic, inspiraţional si de natură să schimbe comportamente
Cred că proiectul nostru a oferit câteva exemple de bune practici în acest sens.”

Scopul activității

dezvoltarea unor atitudini pozitive față de propria persoană și față de ceilalți prin valorificarea experienței specifice vârstei, accentuarea dimensiunilor afective asociate celor cognitive.

Obiectivele educaționale ale activității

Înţelegerea codurilor de comportament și capacitatea de exprimare pozitivă în cadrul grupului; Conştientizarea conceptelor de bază cu privire la indivizi, grupuri(non-discriminare, respect, prietenie); Abilitatea de a crea încredere şi de a manifesta empatie, de a comunica constructiv în diferite medii și situații comunicaționale; Colaborare, asertivitate şi integritate; Valorizarea diversităţii şi respectul faţă de celălalt, deschiderea pentru a depăşi prejudecăţile; Capacitatea de a identifica oportunităţi prin activitati anteprenoriale; Iniţiativă, motivaţie şi hotărârea de a realiza obiectivele propuse; Manifestarea unor atitudini pozitive în raport cu lucrurile, cu plantele și animalele

Relevanța activității

Impactul, mai ales cel emoțional a fost puternic și s-a manifestat atât în rândul elevilor implicați cât și în rândul prietenilor și partenerilor noștri. Spre bucuria mea însă și părinții au empatizat cu cauza noastră ( prezența lor, discretă, se face remarcată in foarte multe imagini din film). Activitățile nu au vizat rezultate imediate, observabile și cuantificabile pentru că am urmărit mai puțin transmiterea unor cunoștințe pur teoretice și mai mult formarea unor deprinderi și atitudini. Observând însă evoluția în timp a elevilor mei și aplicând apoi o serie de chestionare la orele de educație civică, am constatat o creștere semnificativă a gradului de colaborare, asertivitate şi integritate. Toți elevii implicați în proiect, atât cei din clasa mea cât și partenerii noștri din căsuța „Sf. Valentin” au înteles să valorizeze diversitatea şi respectul faţă de celălalt, deschiderea pentru a depăşi prejudecăţile, au devenit mai încrezători in ei înșiși și în ajutorul colegilor.