Descriere

Activitatea realizată a constat în vizionarea, la clasă, a unui material despre istoria țiganilor din Banat în decursul secolelor XV-XX, prilej cu care elevii au aflat despre legile aplicate de Imperiul Habsburgic provinciei bănățene în Epoca Luminilor, monarhia austriacă încercând printr-o legislație specifică să integreze minoritatea țiganilor în rândurile altor etnii.
Am elaborat câteva fișe de lucru pentru realizarea unor analize și comparații despre situația și statutul țiganilor în cele trei Țări Române. Demersul didactic a permis elevilor să afle că țiganii au fost o minoritate marginalizată de autoritățile imperiale pe toată perioada când Banatul s-a aflat sub stăpânirea Imperiului Habsburgic.
Această activitate didactică am prezentat-o în cadrul evenimentului ”Noaptea Muzeelor” din 12 iunie 2021, ca fiind un model de bune practici, subliniind diversitatea culturală în spațiul lugojean, mai ales că Banatul, ca zonă de frontieră, are o tradiție în recunoașterea etniilor și buna conviețuire cu acestea, de-a lungul timpului, fiind apreciat pentru eforturile comunitare de educație interculturală și incluziune socială.