Descriere

„Eu/Noi și lumea în care trăim” este un concept ce-mi aparține, prin care am demonstrat legătura literaturii cu viața, rolul imaginației în învățare și importanța literaturii, în general, și a poeziei, în special, pentru educația tinerilor. De aceea, am creat un scenariu, în care POEZIA (genul liric) a fost descoperită treptat, plecând de la persoană, ajungând la societate și la lume.
Structura proiectului: 3 sesiuni/teme, fiecare având alocat un număr de lecții și ore, pe care le-am inclus într-un calendar:
I. „Cine sunt eu?”
II. „Eu/Noi și lumea în care trăim”
III. „Literatura în viața de zi cu zi”
Metoda pe care am folosit-o a fost PBL sau învățarea bazată pe proiect, urmând cei 5 pași care o constituie: Idee. Proiectare. Ajustare. Derulare. Expoziții.
Elevii au avut atât sarcini individuale, cât și în echipe ( 8 echipe: 7 de câte 3 elevi și una de 4).
Au primit bibliografie: Mihai Eminescu – ,,Lacul,, ,,La steaua,, ,,Criticilor mei,, ,,În zădar în colbul școlii,,. Proiectul se poate vedea și pe https://pearipilefanteziei.wordpress.com/eu-noi-si-lumea-in-care-traim/

Scopul activității

La clasa a VII-a, la capitolul , „Genul liric” am apelat la metoda PBL – Project Based Learning, cunoscută în limba română sub denumirea Învățarea bazată pe proiect. Scopul a fost să le ofer elevilor sentimentul că Învățarea are rost, prin descoperirea corespondențelor în viața de zi cu zi, obiectivul principal fiind să creez contexte de învățare inter- și trans-disciplinare, în care LITERATURA, în general, și POEZIA, în special, să se așeze firesc. Aplic Învățarea prin imaginație, formându-i, de asemenea, pe elevi în spiritul educației estetice (Conform prof. C. Cucoș): frumosul, armonia, respingerea kitsch-ului sunt câteva dintre liniile mele directoare. Sunt de acord cu ideea că disciplinele sunt instrumente pentru a cunoaște realitatea, de aceea, am urmărit să evidențiez că Limba și literatura română este legată de experiență, reprezentând și cunoaștere, și emoție, adică viață, găsind legături cu anatomia, dezvoltarea personală, desenul, istoria.

Obiectivele educaționale ale activității

Competențe specifice:
1. 1. Exerciții de reformulare/parafrazarea unui mesaj dintr-un text monologat;
1.2 Prezentarea unor idei și puncte de vedere, oferind detalii semnificative și exemple relevante unui public cunoscut, adoptând comportamente paraverbale și nonverbale adecvate;
1.4 Evaluarea comportamentelor și a atitudinilor comunicative, identificând strategii personalizate în funcție de profilul psihologic, de interesele și nevoile fiecăruia;
2.1 Recunoașterea modurilor în care sunt organizate informațiile din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale;
3.2 Redactarea individual și în echipă a unor texte diverse, care urmează a fi prezentate în fața colegilor;
3.3 Utilizarea unor surse diverse pentru realizarea de texte originale;
4.2 Exprimarea clară a intenției comunicative prin corelarea achizițiilor lexicale și semantice cu cele sintactice și morfologice din limba română standard.

Relevanța activității

Întrebările: “Cum îi învăț pe copii?”; “Cum le livrez conținuturile din Programă?” și “Cum mă asigur că ceea ce am livrat a fost internalizat?” sunt permanent în atenția mea. Elevii mi-au transmis că predarea prin imaginație – conceptul pe care l-am dezvoltat, exemplificându-l și în cadrul unor ateliere pe care le-am făcut cu profesorii, este ceea ce le place și ceea ce îi face să învețe. https://www.superteach.ro/workshopuri/inspiratie-pentru-scoala-deschiderea-invatarii-prin-imaginatie/ https://pearipilefanteziei.wordpress.com/bucuria-invatarii-prin-imaginatie-si-tehnologie/ https://www.facebook.com/search/top/?q=ateleir%20la%20biblioteca&epa=SEARCH_BOX https://www.superteach.ro/workshopuri/inspiratie-pentru-scoala-deschiderea-invatarii-prin-imaginatie/ Rezultatele indică progres, reflectat în creșterea mediilor. (Atașez fișa cu progresul-regresul pentru clasele la care predau, se vede și clasa a VII-a A). Am observat și dezvoltarea cooperării, creșterea stimei de sine a elevilor aflați în risc de excludere/depresie. Calitatea muncii lor a crescut, fiind mai dispuși la efort, la refacerea produselor, fiind atenți la observații/remarci. Un câștig important este conștientizarea că pot face o diferență în lumea în care trăiesc. (A se vedea feed-back-urile.) https://pearipilefanteziei.wordpress.com/ Prezentarea întregului proiect, cu galerie-foto. https://padlet.com/violeta_dana_nedelcu/i8koky94h6ci2sr4 Parte dintre produsele elevilor: afișe, caligrame, lucrări în wordwall.