Descriere

Despre Mihai Eminescu s-a spus, poate, tot ce s-ar putea spune despre principalul
reprezentant al culturii unei ţări. Chiar şi aşa, în fiecare an, pe data de 15
ianuarie, încercăm să îi aducem un binemeritat omagiu. Activitatea organizată la Școala Gimnazială nr.1 Săliște de Vașcău în săptămâna omagială Mihai Eminescu (în perioada 11-14 ianuarie 2021) s-a desfășurat online, pe platforma Google Meet, având un
caracter interdisciplinar și implicând atât literatura română, TIC, dar și artele
plastice și educația muzicală. Sarcinile de lucru au constat în vizionarea unui
videoclip despre viața și opera marelui poet, realizarea de desene din opera
acestuia sau ilustrarea chipului marelui poet, două jocuri online pe platforma
wordwall.com și un puzzle realizat în aplicația jigsawpuzzle.com.