Descriere

Activitatea cuprinde un set de exerciții, probleme, oferirea de răspunsuri la întrebările date, completarea de rebusuri, etc. Abordarea interdisciplinară a conținuturilor îi ajută pe elevi să-și formeze o imagine unitară asupra realității. Cu ajutorul metodelor abordate am ajutat elevii să aplice cunoștințele și abilitățile nou dobândite la noi sarcini de lucru. Am ales să folosesc itemi cu alegere multiplă, deoarece elevul nu generează un răspuns, ci alege unul dintre răspunsurile alternative listate în item. La fel ca și în cazul celorlalte tipuri de itemi obiectivi, itemul cu alegere multiplă pune elevul în situatia de a alege/selecta dintr-un set de răspunsuri listate pe acela pe care îl consideră corect în raport cu sarcina dată.

Scopul activității

Îmbunătățirea calității procesului educațional printr-un acces ușor și sigur la informațiile și materialele necesare

Obiectivele educaționale ale activității

Stocarea datelor în cloud accesibile tuturor părților implicate oricând și oriunde, simplificând accesul la resurse educaționale;
Oferirea unui grad crescut de securitate din partea resursei educaționale deschise;
Satisfacerea cerințelor elevilor de acces la informații, oriunde și oricând, într-un mediu virtual sigur;
Transparența pentru părinți și instrumente digitale de studiu pentru elevi și personalul didactic.

Relevanța activității

Impactul activităților la nivelul elevilor sunt capabile să declanşeze angajarea acestora în activitate, concretă sau mentală, să le stimuleze motivaţia, capacităţile cognitive şi creatoare.