Descriere

Activitatea a fost gândită să fie de ajutor elevilor claselor II-IV, mai ales a celor din categoriile defavorizate, care nu aveau în perioada pandemiei de Covid-19 acces la internet și/sau tehnologie. Pentru că în acea perioadă urma să fie predat capitolul Elemente de geometrie, am conceput un material care să treacă în revistă cele mai importante noțiuni cuprinse în programa școlară la acest capitol, de la Punct și Tipuri de linii, până la Figuri geometrice plane, Corpuri geometrice și Axa de simetrie. Prezentarea teoretică a noțiunilor a fost realizată într-un mod atractiv, sub formă de rime, având în vedere vârsta școlarilor cărora li se adresa materialul. Pentru fixare și consolidare am propus câteva exerciții joc, prezentate tot în formă versificată și folosind aplicațiile animate ale aplicației Powerpoint. Astfel, copiii au făcut cunoștință cu furnicuțele Fafa, Fefe și Fifi, care au pornit a se-ntrece în ștafete în drum spre mușuroi, folosind cărări sub formă de linie dreaptă, curbă sau frântă, respectiv cu roboțelul Robi, format din corpuri geometrice a căror denumire le-a uitat. Alte exerciții au vizat identificarea tipurilor de linii, clasificarea unor unghiuri, efectuarea de operații cu numere aflate în exteriorul sau interiorul unor figuri, rezolvarea de probleme care necesitau aflarea perimetrului, corelarea unor obiecte cu corpurile geometrice și construirea simetricelor unor imagini. Aplicația PowerPoint a constituit baza activității, filmată fiind cu ajutorul aplicației online Loom.