Descriere

Activitatea didactică propusă în cadrul orelor de limba și literatura română s-a desfășurat urmărind conținuturile dezvoltate de programele didactice în vigoare. În cadrul acestor ore, au fost utilizate pentru dezvoltarea competențelor propuse conținuturi specifice: știrea, basmul, articolul, texte literare și nonliterare, elemente de comunicare scrisă și orală, texte argumentative. Acestea au fost analizate prin următoarele metode didactice: harta mentală, brainstorming, metoda ERR , metoda deconstrucției textului, evaluare prin gamification (joc). Sarcinile de lucru au vizat crearea de conținut media, crearea de text, de hărți mentale, argumentarea opiniilor. Activitatea a avut un caracter interdisciplinar prin utilizarea platformelor educaționale (flinga.fi), a aplicației Kahoot!, a resurselor create de cadrul didactic. Parteneri ai activității au fost membrii Centrului pentru Jurnalism Independent, prin includerea acestuia în proiectul „Predau educație media!”

Scopul activității

Dezvoltarea gândirii critice și integrarea în lumea nativilor digitali a competențelor specifice domeniului media literacy (alfabetizare media) în procesul de predare – învățare – evaluare al limbii și literaturii române la nivel gimnazial

Obiectivele educaționale ale activității

  • Receptarea conținutului mesajului nonliterar și literar
  • Deconstrucția mesajului de tip media (nonliterar) și extensia deconstrucției la mesajele literare
  • Interpretarea elementelor media aplicabile în textele literare
  • Crearea de conținut media (nonliterar) de tip resursă educațională deschisă
  • Analizarea textelor media și transferul ideatic în domeniul literar
  • Competențe de format / dezvoltate elevilor

  • Competențe de receptare critică a textului literar și nonliterar (media)
  • Competențe de producere a textului literar și nonliterar
  • Competențe digitale
  • Competența colaborativă prin utilizarea platformelor educaționale deschise