Descriere

In cadrul orelor de limba și literatura română, lectura are o importanță deosebită. În consecință, găsirea unor soluții pentru a-i motiva pe elevi să citească a fost o preocupare constantă a profesorului: recomandarea în primă etapă a unor cărti care să-i atragă prin acțiunea propriu-zisă, urmată de încurajarea propriilor alegeri, apoi introducerea literaturii clasice, mai consistentă din punct de vedere al stilului naratorului.
Au fost realizate chestionare asupra stilului de lectură cu scopul de a obține o mai mare eficiență care să se observe concret în: exprimarea unui punct de vedere asupra unui fragment dat sau asupra unui aspect al realității pe care să-l combine cu idei din operele lecturate, crearea unor compuneri în care procedeele de expresivitate să fie din ce în ce mai desăvârșite, crearea unui jurnal de lectură care să urmărească, mai ales, atitudinea critică și originală a fiecărui elev. Conceperea unor exerciții gen ”Scrieți o compunere de maximum două pagini în care să vă imaginați un alt final”, dramatizarea unor fragmente din operele literare studiate au sporit originalitatea iar comunicarea cu elevii într-o manieră relaxantă i-a determinat pe aceștia să învețe de plăcere.
Demersul didactic conceput pe baza metodelor tradiționale îmbinate cu metodele moderne, activ-participative, cum ar fi: cubul, ”știu-vreau să știu-am învățat”, brainstorming, studiu de caz, eseul de cinci minute, ciorchinele, etc. a contribuit la o mai mare implicare din partea elevilor. De asemenea, un impact pozitiv l-a constituit și combinarea activității individuale cu cea pe grupe.
Motivarea elevilor și creșterea încrederii în propriile lor forțe a fost stimulată printr-o viziune diferită a relației profesor-elev, care să depășească barierele rigide ale deceniilor trecute.

Scopul activității

Creșterea promovabilității la examenul de Evaluare Națională.

Obiectivele educaționale ale activității

Dezvoltarea gândirii critice;
Formarea competențelor de comunicare în limba română.

Relevanța activității

Elevii au fost receptivi și atenți, implicați în rezolvarea sarcinilor, au dobândit încredere în capacitățile lor și în ceea ce pot realiza. Rezultatele muncii lor s-au materializat prin notele obținute la Evaluarea Națională astfel: patru dintre elevi au obținut nota 10, șase elevi note peste 9 si dintr-un total de 21 de elevi prezenți la examen procentul de promovare a fost de 85%.