Descriere

Elevii au avut de realizat o situație pe care o pot întâlni în viață. Metoda proiectului a fost îmbinată cu investigația pentru a mări eficiența învățării . Elevii au fost împărțiți pe grupe coordonate de un lider, iar fiecare elev a avut un rol bine definit, astfel rezultatul final a fost finalizat ca urmare a colaborării.
Fiecare grupă și ales un nume reprezentativ și fiecare elev a avut un rol bine definit: un fotograf, un purtător de cuvânt, un responsabil cu centralizarea datelor, un responsabil cu realizarea prezentării PPT, un responsabil cu realizarea schematică a situației problemă pe foaia de flipchart.
Produsul final a fost prezentat în fața clasei, dar și colegilor profesori, într-un schimb de experiență. Succesul activității a reieșit din centralizarea impresiilor, dar și a notelor obținute ulterior.