Descriere

Educația moral-civică prin lectură este o disciplină opțională, CDȘ, implementată la clasa cu predare simultană a III-a și a IV-a în anul școlar 2019-2020, ca rezultat al nevoii identificate în anul anterior – elevii de la clasa a II-a citeau greu, uneori pe silabe, iar cei de la a III-a provocau mereu conflicte. Activitățile de învățare preponderente la clasa a III-a au fost exercițiile de citire a unor texte literare sau nonliterare „la prima vedere”, în ritm propriu. Activitățile la clasa a IV-a au fost bazate pe discuții în grup în scopul soluționării unor dileme civice. Am folosit texte prin care elevii să-și formeze atitudini față de: încrederea/lipsa de încredere, respect/lipsa de respect, curaj, frică și lașitate,bunătate/răutate,sinceritate/minciună, muncă, prietenie, lucruri, plante și animale, mamă. Metodele didactice folosite au fost cele tradiționale, dar si moderne: brainstormingul, explozia stelară, instruirea asistată de calculator. Ca metode de evaluare am folosit observarea sistematică și portofoliul. Sarcinile de lucru au fost împărțite pe clase: citirea lecturii, discuții pe marginea textului, desenarea unor scene reprezentative din lecturi.
Textele erau primite de către elevi, pe fișe de lucru, oră de oră și întotdeauna era și un element surpriză . Elementele de inovare didactică au apărut când a apărut pandemia și s-au desfășurat lecțiile online. Elevii și-au dezvoltat competențele de lectură și civice și și-au format abilități de folosire a calculatorului. Un atu a fost și faptul că au avut textele pe suport electronic și puteau să le vizualizeze online.
De exemplu, la lecția „Bunătate/Răutate” am folosit textul suport „Pantofii roșii” de N. Calma. După citirea și discutarea conținutului textului am continuat cu o propunere a UNICEF România și anume cu participarea la „Cea mai lungă lecție din lume”. Am avut ocazia să discut cu elevii despre copilărie și despre drepturile copiilor așa cum le văd ei, în satul lor, atingând astfel și competența civică. Aceștia au identificat multe drepturi încălcate în poveștile spuse de ei.Le-am cerut să-mi spună în ce țară cred ei că se respectă toate drepturile copiilor. Ei mi-au răspuns că în ȚARA PERFECTĂ. La acest răspuns ar trebui să reflectăm cu toții și să facem tot posibilul pentru ca acești copii, de la țară, să beneficieze de respectarea tuturor drepturilor lor în România de azi.

Scopul activității

Scopul: 1. Dezvoltarea capacității de exprimare folosind un limbaj din sfera valorilor moral-civice; 2. Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului scris; 3. Dezvoltarea și manifestarea unor atitudini față de unele trăsături morale ale oamenilor.

Obiectivele educaționale ale activității

Obiectivele activității:
– să recunoască și să descrie înțelesul unor termeni specifici limbajului civic;
– să exprime oral și în scris enunțuri simple cu referire la situații diferite cu conținut civic;
– să citească conștient un text necunoscut;
– să citească în mod conștient, corect, fluent și expresiv un text cunoscut;
– să desprindă idei principale dintr-un text citit;
– să manifeste interes pentru lectura unor texte variate (literare sau nonliterare);
-să formuleze enunțuri pro și contra în soluționarea unor dileme;
– să descrie acțiuni care necesită luarea unor decizii și exprimarea unor opinii personale.

Relevanța activității

Spre sfârșitul anului școlar au început să apară și rezultatele. Elevii de la clasa a III-a citeau din ce în ce mai bine, iar elevii din clasa a IV–a și-au schimbat comportamentul, erau mult mai echilibrați, mai deschiși față de dialog și față de compromis. Au început să-și dea seama de ceea ce se întâmplă în jurul lor, mai ales că a apărut acest virus care ne-a obligat să ne schimbăm stilul de viață,dar și de educație, orele desfășurându-se online. Acest opțional a avut rezultatele preconizate. Copiii de-a treia vor merge la clasa a patra stăpânind bine actul citirii, înțeleg mesajul scris, iar cei din a patra vor merge în clasa a cincea ca un colectiv unit, se vor respecta, vor colabora, vor fi deschiși spre lucru în echipă, vor fi gata să-i ajute pe cei în nevoi. Am avut în clasă 4 elevi care provin din familii dezorganizate, cu părinți morți sau cu părinți în închisoare. Chiar dacă merg mai greu cu învățătura nu se află în risc de a părăsi școala.