Descriere

Deși sistemul de învățământ din România formează o mare masă de elevi capabili de performanță în mediul liceal, apoi universitar, elevi (studenți) apreciați peste hotare, consider că majoritatea elevilor își pierd interesul pentru învățare din cauza lipsei caracterului practic impus de școala românească.
Se spune de ani buni că noile programe, noul curriculum, noile manuale sunt centrate pe necesitățile elevilor. Cum pot acestea să facă față profilului elevului modern, când aceștia sunt sufocați de ore, de materie mai mult sau mai puțin folositoare, de prea mulți profesori, de prea multe teme? De ce trebuie să-i facem pe toți medici, ingineri, profesori, economiști, arhitecți? Țara are nevoie de oameni pricepuți în toate domeniile. Ori, dacă atunci când este tânăr, nu-i dăm o șansă elevului să învețe o meserie, mă tem că, după ce incearcă vreo două facultăți și vede că nu îi place sau nu face față rigorilor, este prea târziu să devină un bun ”meseriaș”.
Introducerea modulelor de studiu încă de la clasa a V-a oferă posibilitatea elevului să facă ceea ce îî place și să se simtă util, iar introducerea orelor de practică în liceu orientează elevul spre o posibilă carieră.

Scopul activității

Reformă în educație

Obiectivele educaționale ale activității

Lucru în echipă, proiect individual, competențe digitale (dezvoltarea abilităților profesorilor de lucru în mediul online, prin exemplul de bună practică desfășurată pe platforma Google Classroom), câștigarea respectului pentru meserie (prin introducerea oreleor de practică obligatorie).

Relevanța activității

Implicarea părinților, elevilor, conducerii școlii și administrației locale în alegerea cadrelor didactice dintr-o școală responsabilizează cadrul didactic, iar degrevarea acestuia de procesul de notare elimină subiectivismul. Elevii se vor simți implicați în activitatea școlară prin alegerea modulelor de studiu, a profesorului de la clasă și a echipei de proiect. Cea mai mare temere a unui elev este aceea de a se simți inutil, urmată indeaproape de sentimentul neapartenenței la un anumit grup. Psihologic vorbind, aceste inadvertențe sunt înlăturate.