Descriere

Elevii cu nevoi speciale împreună cu colegii din învăţământul de masă participă la o serbare unde pun în scenă o piesă de teatru şi cântă cântece. Aceiaşi elevi iau parte la înfrumuseţarea curţii şcoli prin plantarea de puieţi şi flori, apoi vor face câte o machetă având ca subiect central protejarea mediului. De asemenea vor realiza afişe cu diferite mesaje legate de protejarea mediului înconjurător şi a vieţuitoarelor. La finalul activităţilor copiii participanţi se vor deplasa pentru trei zile la Băile Felix unde vor socializa şi se vor distra.

Scopul activității

Conştientizarea egalităţii între copii

Obiectivele educaționale ale activității

Elevii trebuie să cunoască:

  • drepturile şi obligaţiile copiilor
  • reguli de conduită în diferite situaţii
  • importanţa naturii şi mediului înconjurător
  • Relevanța activității

    Elevii implicaţi au înţeles că elevii cu cerinte educative speciale sunt la fel ca şi ei, au învăţat să îi accepte şi să aprecieze compania lor, evitând astfel marginalizarea acestora.