Descriere

Proiectul „Educație fără frontiere” s-a derulat de-a lungul unui an școlar. Activitățile au avut ca scop sprijinirea dezvoltării emoționale a copiilor în perioada de pandemie prin deschiderea de noi orizonturi, inter-relaționarea dintre elevi și legarea de prietenii cu copiii care studiază în țară și în afara granițelor, în Republica Moldova, pentru a ne face cunoscuți și a promova tradițiile locale, a stimula interesul pentru lectură și a-i încuraja să privească dincolo de granițele țării. Cunoașterea unor noi culturi, a unor alte forme de organizare nu poate să aducă decât la o acceptare a diversității și o abilitate de adaptare la nou, o acceptare conștientă și activ-participativă a provocărilor pe care le pot întâlni într-o astfel de colaborare.
Totodată, fiind izolați în casă, s-a urmărit și conectarea, cooperarea, comunicarea între membrii familiei într-un mod original, dar în același timp și interactiv, pe aplicația WhatsApp și alte platforme interactive digitale (platforma online Zoom, Google Classroom, Mentimenter, Canva, LearningApps, Kahoot, Padlet, Wordwall).
Fiind profesor de limba și literatura română, am căutat să cresc motivația elevilor de a învăța într-un mod plăcut, relaxant, distractiv, îmbinând toate disciplinele școlare și punând accent pe dezvoltarea competențelor cheie: comunicare în limba maternă, comunicare într-o limbă străină, competențe matematice, competențe în științe și tehnologii, competența digitală, competența de a învăţa să înveţi, competenţele sociale şi civice, competențe antreprenoriale și spirit de inițiativă, competențe de sensibilizare şi exprimare culturală.