Descriere

Prin acest proiect, s-a propus în primul rând cultivarea în rândul generației tinere a unei atitudini pozitive față de mediul înconjurător, dar și responsabilizarea generației adulte din comunitatea locală, prin dezvoltarea unor deprinderi de protejare a mediului, atât la școală, cât mai ales acasă, în propriile gospodării.
Cel mai important obiectiv a fost schimbarea mentalității în rândul comunității locale cu privire la protejarea mediului și găsirea de soluții inovatoare și sustenabile.
Cele mai multe activități au fost gândite în așa fel încât să dezvolte aptitudinile practice, gândirea creativă, spiritul de într-ajutorare, și mai ales, să valorizeze legăturile de familie, prin multiple acțiuni comune elevi-părinți.
S-a plecat de la ideea că, într-o zonă defavorizată ca poziție geografică (localitatea Bâlteni este situată între termocentralele Rovinari și Turceni, cu un peisaj puternic antropizat ca urmare a exploatărilor miniere de suprafață), cele mai mari șanse de reușită pentru un mediu mai curat , le au acțiunile comune școală-familie-comunitate.
Pentru ca micuții elevii să conștientizeze că stă în puterea lor să regândească și să reimagineze viitorul planetei, s-a plecat de la ”aproape”: școala și casa, regândind acțiunile noastre cotidiene și reimaginând stilul de viață într-un mod ”eco”, alături de colegi, profesori, prieteni, familie, dând fiecăruia posibilitatea de a se implica activ și de a oferi soluții sustenabile pentru un mediu de viață cât mai natural.
Principala competență vizată a fost competența socială și civică. Dezvoltarea acesteia s-a făcut prin sensibilizarea elevilor și a părinților/familiei extinse, faţă de problemele de mediu care afectează comuna Bâlteni şi implicarea în a găsi soluţii concrete şi viabile pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii în şcoală, acasă, în localitate, precum şi prin dezvoltarea capacităţii de a conştientiza că suntem responsabili fată de mediu,şi că avem responsabilitatea individuală şi colectivă de a face o schimbare.
S-a urmărit însă și dezvoltarea competenței de comunicare, elevii fiind puși în situația de a formula argumente privind importanța acțiunilor ecologice, într-o manieră care să îi convingă pe părinți, bunici, prieteni să își schimbe anumite obișnuințe ”nesănătoase”, sau să adopte practici prietenoase cu mediul, dar în același timp să ia în considerație și sugestiile altora.
Nu a fost neglijată nici competența digitală, având ăn vedere că, multe dintre lecții au fost susținute online, iar elevii au creat filmulețe motivaționale care au fost prezentate celorlalți colegi.
Competența „a învăța să înveți” a fost dezvoltată prin jocuri de rol, scenete, dezbateri, în cadrul cărora elevii, prin mimică, gesturi, și-au valorificat potențialul de comunicare.
Activitățile s-au desfășurat în perioada 2019-2021, la Scoala Gimnazială Nr.1 Peșteana-Jiu, dar și în alte locații de pe raza comunei Bâlteni.( acțiunile de ecologizare au avut loc în albia râului Jiu și a pârâului Cioiana, acțiunile de plantare pe Dealul Tolan din localitate, campanii de informare la târgul săptămânal din centrul comunei Bâlteni și la diverși operatori economici).
Au participat 38 de elevi la toate activitățile desfășurate,atât fizic cât și online, acest număr reprezentând aproximativ 30% din totalul elevilor de gimnaziu, dar fiecare elev al școlii a participat la cel puțin o activitate, în funcție de vârstă, aptitudini și interes.
Proiectul s-a desfăşurat atât în perioada cu prezenţă fizică a elevilor, cât şi on-line. Principalele metode: observarea directă, experimentul, brainstorming, cafeneaua, rezolvarea unor situaţii problemă. Sarcini de lucru: expoziții online,„ garbage gone glam” ( parada costumelor din reciclabile),colectarea selectivă a deşeurilor în propria gospodărie, identificarea unor măsuri viabile pentru reducerea consumului de apă şi energie electrică şi implementarea acestora,transformarea şi reutilizarea diverselor produse , ecologizări, plantări, târguri de economie circulară, distribuire de pliante/broşuri, expoziţii de produse din materiale reciclate, comparaţii între gradul de poluare a aerului în interior/exterior, vânătoare de comori.
Activităţile desfăşurate au necesitat ajutorul şi implicarea cadrelor didactice de diverse specializări: geografie, biologie, fizică,chimie , a părinților prin comitetele de părinți de la nivelul claselor,și cu implicarea APM Gorj, a Primăriei Bâlteni, a Ocolului Silvic Peșteana-Jiu.

Rezultatele/impactul activității la nivelul elevilor:

– Crearea de produse din materiale reciclabile (foto 7,8)
– Crearea unui mediu ambiant prietenos și inspirațional la școală prin recondiționarea mobilierului ( foto 9,10) si pictarea peretilor(foto 11,12)
-Outdoor games (foto 13,14,15)
-Lecții deschise în aer liber ( foto 16,17)
– Târguri de economie circulară –Târg de carte (foto 18)
– Studii de caz – ppt ” Mini-reportaj în imagini- localitatea Bâlteni”

Proiectele de educație ecologică și protecția mediului vor antrena constant elevii școlii noastre, începând cu clasa a V-a. la nivel județean, diseminarea activităților și a rezultatelor în cadrul Simpozionului de Geografie Gorj, a condus la preluarea ideii și adaptarea acestei la nevoile comunității respective, și de către alte unități școlare.