Descriere

a) Activităţile educative au fost realizate sub coordonarea cadrelor specializate şi au constat în: ajutor la efectuarea temelor pentru a doua zi şi a celor suplimentare, facilitarea relaţiilor interpersonale dintre copii, dirijarea jocului individual şi colectiv în atmosfera stimulativă, supravegherea stării de sănătate, administrarea hranei, respectarea unor preferinţe pentru alimente şi jucării, realizarea igienei personale.

b) Educația motrică şi activitățile ludice reprezintă un element de sprijin în educaţie, în special la copilul între 7-11 ani. Multe deprinderi şi cunoştinţe sunt dobândite prin joc iar valorificarea acestui instrument informativ-formativ presupune atribuirea unui conţinut cu finalităţi de dezvoltare a potenţialului de cunoaştere afectiv şi volitiv al personalităţii, având astfel un incontestabil rol terapeutic (Doc.1-foto_activitati).

c) Alte activități pliate pe atingerea obiectivelor educaționale: lectura independentă, cursuri de limbi străine, jocuri, urmărirea și integrarea copilului într-un program eficient de servire a mesei, relaxare, efectuarea temelor, atribuirea de roluri în scenete și jocuri, vizite în care sunt îndemnați să se implice. Cele mai importante dintre activităţi sunt discuțiile libere, acestea urmăresc modelarea armonioasă a personalității copiilor.