Descriere

Indiferent de metodele folosite, de volumul de cunoştinţe predate sau de complexitatea lor, totul depinde de omul de la catedră, de pasiunea lui, de măiestria cu care lucrează cu elevii, de convingerea că prin munca sa modestă contribuie la formarea unui om. Copiii au nevoie de un început bun, de sprijin şi resurse constante din partea cadrelor didactice şi a părinţilor pe tot parcursul şcolii.
Programul „Învățăm jucându-ne!”, implementat de mine pe parcursul anilor școlari 2018 – 2019/2019 – 2020, a constat în folosirea unor jocuri didactice în cadrul orelor, atât în forma lor tradițională cât și într-o manieră foarte îndrăgită de copii, prin intermediul unor aplicații digitale: Canva, Word Cloud, QR Generator/Coreader, Kahoot!, Mozaik 3D, Smart Compass, Quiver care să conducă la îmbunătățirea rezultatelor elevilor.
Folosind aceste aplicații am constatat că elevii şi-au dezvoltat aptitudinea de a rezolva diverse exerciții fără teama de a greşi, punându-şi în valoare individualitatea, originalitatea și spontaneitatea.
Toate aceste activități desfășurate cu ajutorul aplicațiilor digitale sau a platformelor au venit în sprijinul elevilor cu ritm lent de învăţare, i-au ajutat să depășească anumite bariere, iar pentru elevii cu o dorinţă mai mare de a învăța, au fost o rampă de lansare în lumea cunoașterii. Dacă vrem să avem elevi cu o gândire critică, creatoare, elevi care să se angajeze uşor şi cu plăcere în activităţi, trebuie să fim temeinic pregătiţi, inventivi, creatori.
Energia care s-ar fi consumat în sarcini repetitive, în exerciţii plictisitoare, am direcţionat-o spre lucruri din mediul lor, care să-i atragă, să-i facă să-și dorească mai mult.

Scopul activității

Formarea și dezvoltarea abilităților digitale de comunicare ale elevilor

Obiectivele educaționale ale activității

Prin folosirea aplicațiilor la clasă am urmărit formarea şi dezvoltarea capacităţii de căutare, selectare şi utilizare a informaţiei din mediul on-line, formarea capacității de observare, explorare și înțelegere a mediului înconjurător prin intermediul tehnologiei, schimbarea atitudinii faţă de mediul educaţional şcolar; dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale elevilor; creşterea gradului de implicare în activitate și a responsabilităţii elevilor faţă de învăţare; dezvoltarea creativității, perspicacității și atenţiei elevilor; formarea unor elevi autonomi și activi în procesul de învățare-evaluare, favorizând diferențierea și individualizarea învățării.

Relevanța activității

Elevii au fost și sunt foarte încântați de alegerea mea de a folosi telefoanele la școală, în scop educativ, pentru simplul fapt că acum vorbim aceeași limbă. Dacă anul trecut mai aveam câțiva sceptici printre noi( atât elevi cât și părinți), anul acesta situația s-a schimbat. A fost o muncă continuă și susținută în a le demonstra tuturor că, dacă alegi cu atenție și folosești eficient anumite aplicații în activitatea didactică, rezultatele nu pot fi decât uimitoare. Sunt foarte entuziasmați, mă întreabă – Azi ce aplicație mai învățăm? – îmi arată ce alte lucruri descoperă ei acasă. Folosind aceste aplicații am promovat o învăţare continuă şi o atmosferă plăcută, am încurajat permanent procesele gândirii creatoare şi i-am îndemnat pe elevi la lucrul suplimentar, prin explorarea aplicațiilor învățate, i-am îndemnat să caute noi conexiuni între date, să-şi imagineze, să facă asocieri de diferite tipuri, să găsească soluţii pentru diverse probleme. Elevii noștri știu foarte multe lucruri despre telefoane, tablete…trebuie doar să îi îndrumăm să le folosească în scop educativ.