Descriere

În calitate de director, am căutat o soluție de predare la distanță pentru toți profesorii din Școala Gimnazială Mihai Bravu și anume folosirea unei singure platforme de învățare, facilitând astfel accesul la educație a copiilor din comunitate, aflată într-o zonă defavorizată.
Pentru Școala Gimnazială Mihai Bravu, am considerat că cele mai eficiente instrumente sunt Suita G de la Google, care înglobează platforma de videoconferințe Meet, și Microsoft Office 365 A1, care înglobează platforma de colaborare Microsoft Teams, ambele fiind gratuite pentru instituțiile de învățământ, cu valabilitate nelimitată.
După cumpărarea domeniului am activat, licența G-Suite for Education precum, și licența de la Microsoft pentru suita de aplicații Microsoft Office 365 A1. Pe baza informațiilor din SIIIR au fost generate coduri de activare pentru toți elevii, profesorii și personalul didactic auxiliar.
Cadrele didactice au primit tutoriale despre cum pot ține lecții în G Suite for Education și elevii despre cum își pot activa conturile folosind codurile de activare primite, rezolva și trimite teme profesorilor de pe orice dispozitiv.
Google Classroom ne-a ajutat să creem clase virtuale pentru elevii noștri cu elementele ei nelipsite: elevi, profesori, sarcini de lucru, proiecte, feedback din partea profesorilor (și a elevilor), evaluare.
Am adaptat demersul didactic creativ la nevoile și interesele elevilor, personalizând predarea, astfel încât fiecare copil să își poată atinge și valorifica propriul potențial, inclusiv în contextul pandemiei cu noul coronavirus. Sarcinile de lucru au fost diferențiate și individualizate.

Scopul activității

Profesorii și elevii din Școala Gimnazială Mihai Bravu au acces gratuit la tehnologiile și instrumentele Google pentru educație, din pachetul de licențe Clasa Viitorului (G Suite for Education și Office 365 A1), care vor facilita predarea, învățarea, evaluarea și interacțiunea participanților la procesul de studiu online, inclusiv offline.

Obiectivele educaționale ale activității

• Creșterea motivației elevilor prin lecții interactive, o mai bună înțelegere a teoriei predate și a studiilor de caz;
• Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice la clasă pentru a crește calitatea procesului de predare – învățare-evaluare folosind TIC;
• Reducerea costurilor pentru echipamente și licențe software și economie de timp;
• Promovarea utilizării într-un mod mai sigur și responsabil a tehnologiei online și a telefoniei mobile.

Relevanța activității

Indicatorii cantitativi oferă comparații exacte și măsurabile, în vreme ce indicatorii calitativi pun în evidență mai degrabă o descriere a calității activității elevilor și cadrelor didactice. De exemplu la Evaluarea Națională, la discplina Limba și literatura română procentul de promovabilitate a crescut cu 23,83% iar la matematică cu 13,66%. Pentru elevi, cu ajutorul Google Classroom, temele au devenit mult mai interesante și mai plăcute deoarece aplicația le-a permis să acceseze printr-un singur clic toate informațiile și materialele aferente lecțiilor. În felul acesta elevii cu rezultate slabe la învățătură, atrași de modul de desfășurare a activităților în mediul online, au participat activ la ore, au rezolvat temele primite și le-au încărcat pe platformă. Activitățile desfășurate în mediul online au venit în sprijinul formării competențelor prevăzute de curriculumul național. Elevii au putut să inițieze conversații cu profesorul și să adreseze întrebări la care au primi răspuns în timp real, lămurindu-și problemele cu care s-au confruntat pe parcursul activităților desfășurate. Școala online le-a dat prilejul să exploreze noi moduri de învățare. Din punct de vedere al indicatorilor calitativi, atitudinea elevilor față de această formă de de învățare a fost una pozitivă, mai ales că implică folosirea dispozitivelor electronice cu care elevii sunt foarte familiarizați. Prezența lor la aceste activități ajunge să fie, în unele situații de 80%, ceea ce demonstrază că indictorii cantitativi au fost și pot fi atinși. Cu toate acestea, nu toți elevii au mijloacele necesare pentru a participa la orele online, așa cum nu toți elevii se raportează responsabil la actul de învățare, fie online, fie față în față.