Descriere

Școala Gimnazială Socond este o instituție cu 82% dintre elevi de etnie rromă, iar proiectul se numără printre strategiile locale de integrare a rromilor în comunitatea națională și europeană. Proiectul are ca scop încurajarea și motivarea comunicării orale și scrise în limba engleză, o limbă de comunicare internațională, și stimularea sensibilității interculturale. Easter Bunny’s Friends a urmărit dezvoltarea unor competențe cu caracter general și specific din care menționăm: receptarea de mesaje orale în situaţii de comunicare uzuală, exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală, receptarea de mesaje scrise în situaţii de comunicare uzuală, redactarea de mesaje în situaţii de comunicare uzuală. Proiectul s-a desfășurat în perioada februarie-aprilie 2019 și s-a focusat pe perioada premergătoare sărbătorii creștine a Paștelui urmărind activități, tradiții, obiceiuri, celebrări specifice perioadei din România și din Italia. Comunicarea a fost în limba engleză, online și offline, elevii arătându-se entuziasmați, implicați activ și interesați de temele și activitățile prevăzute în proiect. Posibilitatea de a comunica cu elevii de același nivel i-a încurajat să se străduiască să comunice în limba engleză, să facă cercetare individuală și să acumuleze cunoștințe noi, la nivel lingvistic și cultural. Una dintre sarcinile de succes a fost schimbul de pachete care conțineau scrisori, crafts, dulciuri și alte obiecte specifice fiecarei țări. În urma schimbului de pachete, fiecare instituție școlară a realizat un colț specific românesc/italian cu obiectele realizate de partener.
Dintre metodele folosite sunt cele care se bazează pe : învățarea bazată pe experiență, învățarea bazată pe cooperare, învățarea prin probleme, încurajându-i pe copii să pună și să răspundă la întrebări, dezvoltându-le gândirea critică, producând schimbări comportamentale, noi atitudini, bazate pe toleranță și înțelegerea celuilalt și acceptarea diferențelor.
Proiectul are E-twinning Quality Label, fiind unul dintre proiectele E-twinning desfășurate de dna prof Simina Ana Pop.
Rezolvarea sarcinilor de lucru, activitățile și comunicarea directă între elevi, părinți și profesori s-a realizat într-un grup privat de Facebook.