Descriere

Activitatea noastră s-a desfășurat pe o durată de 4 ore și a constat în includerea studiului PIRLS în activitățile derulate. Timp de o lună, copiii au avut de citit, ca lectură individuală, cartea „Matilda” de Roald Dahl.
Captarea atenției s-a realizat în fiecare oră cu ajutorul mesajelor din cărțile autorului, urmate de discuții despre fiecare citat.
Prima zi: A inclus mai multe activități ce au vizat primele două procese de lectură urmărite de studiul PIRLS: identificarea de informații explicite și formularea deducțiilor simple. Pentru primul proces de lectură vizat de PIRLS, copiii au ales să realizeze desene sugestive ale unor secvențe din carte, apoi au ordonat secvențele pe axa cronologică a întâmplărilor. Cu ajutorul imaginilor, au alcătuit și ideile principale ale cărții. Lectura individuală a fost una conștientă și s-a realizat cu creionul în mână. Problemele de la matematică au urmărit aceeași tematică a cărții.
A doua zi: Activitatea propusă de copii s-a bazat pe dezbatere: Cititul versus privitul la televizor. Ei au adus argumente pro și contra, propunând alternative și soluții.
De asemenea, în cadrul orei de limba și literatură română, în activitatea numită „Turnirul întrebărilor” s-au integrat elementele de comunicare orală cu tema cărții, pentru care copiii au avut de formulat: o solicitare de informații, o rugăminte, o cerere de sfaturi/păreri. Un episod semnificativ al acestei călătorii l-a constituit vizionarea filmului „Matilda” în regia lui Danny DeVito.
A treia zi: Copiii au integrat în descrierea personajelor, adjective și au realizat descrieri ale acestora, unii dintre ei realizând mai multe descrieri, urmate, desigur, de un portret al personajului preferat din carte.
Prin implicarea comunității satului, tehnologia a fost și este prezentă în fiecare zi în clasa noastră, reușind astfel să urmăresc evaluarea conținutului cu ajutorul aplicațiilor Wordwall și Kahoot și utilizând eficient tabla inteligentă (un mijloc atât de necesar obținut, de asemenea, cu sprijinul comunității)
A patra zi: Motivându-și alegerea, elevii și-au exprimat părerea față de comportamentul personajelor cărții, apelând la cartonașe cu diverse aprecieri, precum: Sunt de acord, Nu sunt de acord, Mă gândesc, Mă abțin.
Pentru evaluarea formativă am folosit metoda cadranelor, cu ajutorul căreia copiii au avut ca sarcini: să enumere personajele cărții, să facă o recomandare și, utilizând conectorii specifici (Mai întâi, Apoi, În final) să povestească secvențele narative din cartea propusă.
În finalul activității, prin intermediul aplicației Canva, elevii au realizat un afiș pentru promovarea lansării cărții „Matilda” de Roahl Dahl. În realizarea întregii activității s-a urmărit atingerea celor 8 competențe-cheie.
Toate activitățile s-au derulat în parteneriat cu părinții, biblioteca, o colegă, învățătoare de la clasa a II-a, un consilier local și mai multe persoane din comunitatea satului.