Descriere

Conținutul învățării: Text narativ – Povestirea orală a textului ,,Dumbrava minunată’’ fragment, M. Sadoveanu, la clasa a IV-a. După verificarea cantitativă și calitativă a temei, am reactualizat cunoștințele anterioare, prin citire selectivă. Am prezentat o secvență din filmul, vizionat anterior, și imagini din povestire, pentru captarea atenției. Am anunțat tema lecției și am folosit citirea pe roluri, după care am completat împreună cu elevii Harta lecturii. În continuare, am folosit Ciorchinele, pentru caracterizarea fiecărui personaj descris din fișa aleasă din Traista cu povești. Apoi,am folosit metodă Cadranelor și am discutat, pe rând,răspunsurile.La final, am explicat tema pentru acasă (text lacunar), pentru completarea povestirii în scris.

Scopul activității

Exersarea exprimării orale și îmbogățirea vocabularului elevilor.

Obiectivele educaționale ale activității

La finalul orei elevii vor şti :

OBIECTIVE COGNITIVE:

 • să citească corect, curent, conştient si expresiv textul studiat;
 • să se exprime corect, îngrijit, oral şi în scris, utilizând un vocabular bogat şi elevat, corespunzător vârstei;
 • să identifice însuşirile fizice sau morale ale personajelor din text;
 • să formuleze enunţuri şi răspunsuri corecte din punct de vedere logic şi gramatical, prin care să dovedească înţelegerea conţinutului vizat;
 • să povestească oral conţinutul textului, respectând succesiunea întâmplărilor;
 • să-şi exprime liber propriile păreri în legătură cu personajele sau faptele acestora;
 •  
  OBIECTIVE AFECTIV-ATITUDINALE:

 • să colaboreze cu colegii pentru sporirea performanţei în îndeplinirea sarcinii de grup;
 • să participe activ la lecţie, răspunzând tuturor solicitărilor;
 •  
  OBIECTIVE PSIHOMOTORII :

 • să efectueze corect sarcinile de lucru în conformitate cu cerinţele formulate.
 • Relevanța activității

  S-a facilitat accesul la educație pentru copiii din medii defavorizate, prin crearea unui mediu școlar incluziv și care reușește să reducă riscul de eșec școlar.

  In clasa au fost si elevi cu CES (ADHD si autism) care au lucrat in echipa, s-au integrat si au relationat cu ceilalti in realizarea sarcinilor date. Au inteles continutul textului si au povestit fragmentul. S-a urmarit remedierea limbajului si a comunicarii. S-a urmarit adaptarea continutului informativ la nevoile unei categorii de elevi aflați în dificultate. (contribuție la creșterea motivației școlare, la promovarea atitudinilor și comportamentelor pro-școală, la formarea/dezvoltarea culturii organizaționale stimulative).