Descriere

Activitățile proiectului constau în organizarea unor întreceri de masă,pe mai multe categorii de vârstă, efectuarea sistematică a antrenamentelor, participarea la etapele superioare ale competițiilor interșcolare, adoptarea unui mod de viață sănătos, manifestarea respectului față de partenerii de întrecere și față de mediul înconjurător, în armonie cu universul literar artistic. Proiectul a dinamizat activitatea sportivă a gimnaziului, în special la nivelul claselor primare, făcându-l cunoscut în ţară, prin rezultatele deosebite obţinute (În 2016 pentru titlul de Campioană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, ramura fotbal feminin, am obținut amenajarea terenului sintetic, pe baza finanțării de 15.000 de euro alocată de FRF. În 2017 am obținut titlul de Campioni ai României la Cupa Tymbark, secțiunea U10 băieți).Amintim contribuţia importantă adusă în vederea constituirii unei baze materiale consistente, necesară prezentării onorabile în competiţii , constând în echipamente de joc, mingi şi materiale de promovare. Marile performanțe pot fi obținute când se asigură armonia trup-suflet. De aceea, proiectul invită elevii într-o călătorie în lumea cărților, a softurilor educaționale și a site-urilor tematice, identificând personalitățile marilor sportivi și aspecte din viața acestora, prin abordarea textului ca orizont divers, dinamic şi deschis, abordarea lecturii ca dialog cu celălalt şi cu sine însuşi. Explorând sfera literar-artistică elevii vor face popasuri pe tărâmuri de poveste, tot atâtea ocazii de a opera cu noţiunile de text, antrenând capacităţi de gândire de ordin superior, în scopul dezvoltării capacităţilor de receptare a mesajului scris (citire/lectură), de exprimare orală şi a capacităţilor creatoare (prin transferări şi recombinări ale datelor cognitive, prin reformularea şi reintegrarea noilor conţinuturi în orizontul unor noi idei).Oglindirea sistematică a activităţilor întreprinse e realizată prin actualizarea periodică a site-urilor http://maris2009tgmures.blogspot.com/ , http://2016liviurebreanutgmures.blogspot.com/.Parteneri: FRF, AOR, Primăria Târgu Mureș.

Scopul activității

Identificarea,cooptarea și pregătirea elevilor talentați (proveniți din medii dezavantajate),pentru participarea la competițiile de masă prin adoptarea unui mod de viață sănătos, aprecierea calităţilor estetice şi dorinţa de a le promova în armonie cu mediul înconjurător.

Obiectivele educaționale ale activității

O1: manifestarea solidarității şi interesului în rezolvarea problemelor care afectează comunitatea locală
O2:cunoașterea aspectelor cooperării în cadrul echipelor sportive;
O3: familiarizarea cu elementele regulamentelor jocurilor de echipă, integrând conținuturile în contexte variate;
O4:manifestarea respectului față de partenerii de întrecere și față de mediul înconjurător;
O5: valorificarea cunoștințelor asimilate participând la competițiile interșcolare;
O6: cunoașterea universului literar-artistic (autori, opere, personaje) abordând multiple aspecte ale acestora prin activități de învățare activă, corelate cu domeniul sportiv;
O7: să se familiarizeze cu elementele citirii conștiente a textelor literare, integrând conținuturile în reprezentări artistice.

Relevanța activității

Impactul activității vine ca o încununare a eforturilor depuse, şi a rezultatelor deosebite obţinute în competiţiile la care am participat, alături de elevii pregătiţi. Performanțele sunt cu atât mai prețioase, având la bază implicarea în pregătire, constanța și perseverența. Clasarea pe podiumul competițiilor anului 2019 ( loc 1 etapă județeană Cupa Tymbark U12, Loc 2 etapa regională –Cluj Napoca Cupa Tymbark secțiunea U12, loc 3 Cupa Hagi, etapa regională) a continuat seria anilor precedenţi, transformând performanţa în stare de normalitate . În anul 2018, am obținut loc 1 etapă județeană Cupa Tymbark U12, Loc 3 etapa regională Cupa Tymbark secțiunea U12. Perseverenţa dovedită în aceşti ani, de muncă neobosită, a atins apogeul prin obţinerea titlului de CAMPIONI NAŢIONALI în cadrul Cupei Tymbark 2017, secțiunea U10 băieți, precum și în cadrul competiţiei Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar 2016, ramura Fotbal feminin, precum și accederea în finala etapei naţionale a Cupei Hagi Danone 2016, competiţie la care echipa ne-a reprezentat cu succes,venind din postura deținătoarei titlului de vicecampioni ai României în 2012. La concursul literar ,,Un condei numit fair-play” elevii îndrumați au obținut 5 distincții în anul 2018. Link 2.1 articol blog (https://2012liviurebreanutgmures.blogspot.com/2016/05/campioanele-romaniei-2016.html) Premii ,,Un condei numit Fair play” (http://2016liviurebreanutgmures.blogspot.com/2018/11/din-nou-printre-olimpici.html)