Descriere

Mi-am imaginat activitatea ca o călătorie fascinantă care te duce în lumea de basm a cărților, în care te poți identifica sau asemăna cu eroi sau personaje.
Destinația unei călătorii nu este întotdeauna cea mai importantă, ci momentele petrecute și învățămintele desprinse de-a lungul călătoriei.

Mi-am propus stimularea gustului pentru lectură, apropierea copiilor de carte și de cuvântul scris, formarea atitudinii de grijă și respect față de carte, familiarizarea copiilor cu diferite tipuri de scriere, în principiu antrenarea elevilor în activități cât mai variate și bogate, asigurând desfășurarea activităților în alt cadru educațional.
Fără a exclude metodologia tradițională, promovăm metodele active-participative (brainstorming, explozia stelară, învățarea prin descoperire, jocul de rol, cvintetul, harta personajului, scaunul intervievatului, lectura în perechi și cubul) care pregătesc elevul pentru însușirea cunoștințelor pe calea activității proprii, în ideea angajării gândirii critice, autonome si reflexive în raport cu diversele mesaje receptate.

Scopul activității

Stimularea interesului elevilor pentru lectura individuală și colectivă, în condițiile în care preocuparea acestora tinde să scadă, dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru lectură și facilitarea integrării în mediul școlar

Obiectivele educaționale ale activității

  • Stimularea gustului pentru lectură;
  • Apropierea copiilor de carte și de cuvântul scris;
  • Formarea unei atitudini de grijă și respect față de carte;
  • Familiarizarea copiilor cu diferite tipuri de scriere;
  • Îmbunătățirea comunicării orale și stimularea interesului pentru citit și scris.
  • Relevanța activității

    Elevii aflați în situații de risc au reușit să obțină rezultatele dorite, cautând să integrez permanent copiii cu CES. În activitatea mea m-am ghidat după principiul ce m-a călăuzit și mă călăuzeste: „Mâine să fiu mai bun ca azi”.