Descriere

Activitatea extracurriculară „Drepturile și responsabilitățile copilului, într-o şcoală diversă” a fost realizată pentru elevii din clasa a V-a de la Liceul Tehnologic ,,Francisc Neuman” Arad. Aceasta s-a desfăşurat pe o perioadă de 3 luni (septembrie-noiembrie 2018); luna noiembrie, deoarece la data de 20 noiembrie sărbătorim Ziua Internațională a Drepturilor Copilului).
La prima întâlnire am pus accent pe partea formală, respectiv familiarizarea elevilor cu această tematică, am folosit instrumentul Web 2.0, Linoit. Elevii au primit link-ul materialului realizat de mine, au avut posibilitatea să îl acceseze de pe telefoanele personale la şcoală, dat fiind faptul că acasă unii dintre ei nu au acces la internet. Ei au putut vedea diverse imagini și videoclipuri care prezintă drepturile şi responsabilitățile copilului.
A doua întâlnire a vizat partea practică, în sensul în care elevii au avut ca sarcină de lucru realizarea unor colaje, sub formă de puzzle/mozaic, în care să asocieze imagini care înfăţişau drepturi și responsabilități ale copilului cu texte care descriau aceleaşi drepturi și responsabilități. Activitatea a avut ca suport un material de prezentare despre Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului, existent pe platforma educațională QIE – Quality Inclusive Education.
Întâlnirea a treia a pus accent tot pe partea practică, am utilizat metoda biblioteca vie. Activitatea s-a desfăşurat în biblioteca școlii, elevii au citit apoi discutat diverse studii de caz despre copii aflați în situaţii de risc, marginalizați sau exploataţi prin diverse modalități și traficul de copii.
Ultima întâlnire a fost dedicată concluziilor, am folosit metoda masa rotundă. Elevii au fost așezați în cerc, de unde au emis opinii referitoare la activitatea extracurriculară la care au participat.

Obiectivele educaționale ale activității

Lucrez cu elevi de etnie romă, care provin din medii dezavantajate/defavorizate, mulți au certificate de orientare şcolară (CES), sunt expuşi riscului de abandon şcolar și sunt marginalizați din punct de vedere social.
Activitatea extracurriculară „Drepturile și responsabilitățile copilului, într-o şcoală diversă” este originală, am adaptat întreaga activitate la situația elevilor la care îmi desfășor activitatea didactică. Am folosit metode moderne, respectiv învățarea prin descoperire, studiul de caz, problematizarea, jocul didactic, masa rotunda, biblioteca vie, instrumente digitale – Linoit, puzzle/mozaic, brainstorming.

Relevanța activității

Elevii au participat cu plăcere la această activitate, s-au implicat activ în toate activitățile la care au participat.
competente formate/dezvoltate elevilor (măsurate);
Elevii cunosc cel puțin trei drepturi ale copilului, îşi cunosc responsabilitățile, identifică drepturi ale copilului încălcate în societatea contemporană, au abilități de gândire critică, își exprimă opiniile personale, au competențe digitale dobândite prin utilizarea instrumentului Web 2.0 – Linoit, își gestionează eficient propria învățare, se implică activ într-o şcoală diversă
atitudinile elevilor faţă de învăţare;
Atitudinile elevilor faţă de învăţare s-au schimbat, fiind pozitive. Sunt interesați de lucruri noi care îi pot ajuta să obțină rezultate mai bune la învăţătură. Și elevii cu CES au înregistrat un progres, participă activ la orele de curs sau la activitățile extracurriculare/extrașcolare.