Descriere

Împreună cu parinții, copiii și reprezentanți ai Primăriei Comunei Jurilovca, ai Comunității Rușilor Lipoveni, ai Bibliotecii ”Naum Pocorschi” ne-am preocupat de organizarea unei expoziţii de costume populare, obiecte de cult, obiecte de patrimoniu care aparțin etniilor conlocuitoare din Dobrogea: ruși-lipoveni, turci, tătari, greci, aromâni, bulgari, precum și ale celor aparținând cetațenilor români. Pe parcursul proiectului şi cu ocazia altor evenimente importante, naționale, locale sau religioase, copiii au aflat de la bunici lucruri importante despre trecutul localității, întâmplări, fapte istorice, oameni, documente şi obiecte, au descoperit portul popular, gastronomia fiecarei etnii. Fiecare copil s-a simțit special atunci când a trebuit să-și prezinte etnia din care face parte, unicitatea ei, că fiecare etnie și-a adus aportul la dezvoltarea comunității noastre.

Scopul activității

Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi, acceptarea, prietenia, tolerența și dorința de a coopera indiferent de diferențele dintre persoane.

Obiectivele educaționale ale activității

• să adopte atitudini pozitive faţă de sine și față ceilalţi: respect, încredere,
acceptare, deschidere;
• să exploreze abilitățile de relaționare, acceptare și cooperare cu ceilalți;
• să continue păstrarea și punerea în valoare a creațiilor muzicale, populare, a
frumuseții portului popular pentru păstrarea identității noastre, locale și
naționale;
• să studieze surse relevante pentru a înțelege fapte și evenimente din
trecutul și din prezentul localității Jurilovca;
• să recunoască etniile conlocuitoare ale Dobrogei;

Relevanța activității

Crearea unui climat securizant, de nonetichetare, încurajator, reprezintă un aspect important care a dus la prevenirea și diminuarea abandonului școlar. Elevii și-au îmbunătățit rezultatele școlare, au devenit mai interesați de parcursul lor școlar, mai conștienți de faptul că împreună cu ceilalți etnici pot contribui la dezvoltarea comunității și își pot asigura o viață mai bună.