Descriere

Activitatea ”Diversitatea Salvează Pământul!” din Parcul Stop Discriminării desfășurată într-o zi din Școala Altfel de către cei 27 de Ambițioși Creativi, s-a dorit a fi o activitate de educație ecologică și incluzivă, cu ocazia sărbătorilor din luna aprilie și a cuprins mai multe activități, menite să pună în practică cunoștințele asimilate la toate disciplinele și să dezvolte competențele de bază precum și abilități de adaptare socială, comunicare, muncă. Activitatea a început în clasă în prezența părinților cu pregătirea materialelor necesare, stabilirea agendei și a sarcinilor de lucru pe echipe. A continuat în parcul din apropierea școlii pentru a planta puieți. Acolo ne-am întâlnit cu inginerul de la Direcția Silvică și cei de la Asociația Copiii de Cristal, reprezentanții Primăriei și echipa RTT. Copiii, împărțiți în echipe au rezolvat diverse sarcini: unii au plantat paltini, alții au participat la interviul reporterului RTT, alții au salutat muzical cu clopoței într-un miniconcert interactiv invitații speciali, iar alții au realizat fotografii și filme. Toți participanții au făcut fotografii cu șepcile și vestele primite cadou de la Direcția Silvică, alături de colegul lor căruia i-a fost dedicată această activitate. Activitatea a continuat în clasă unde copiii au lucrat pe echipe și au exersat interviul sub forma jocului de rol, folosind aplicații digitale au realizat filme și imnuri eco (ChatterPix), afișe eco (WordArt), filme (Quik), Feedback (Padlet), cărți (StoryJumper). Succesul s-a datorat implicării tuturor copiilor, părinților și parteneriatului cu Direcția Silvică și ISJ cu care s-a ținut în permanență legătura precum și susținerii conducerii școlii.

Scopul activității

Favorizarea incluziunii școlare a elevilor cu cerințe educaționale speciale și cei aflați în grupurile de risc prin acțiuni pentru păstrarea unui mediu natural și social sănătos.

Obiectivele educaționale ale activității

CLR
2.1. Formularea unor enunțuri proprii în situații concrete de comunicare
2.3. Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare
4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convențiilor de bază
MEM
3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relație cu mediul natural şi social
DP
1.1. Stabilirea unor asemănări și deosebiri între sine și ceilalți, după criterii simple
2.2. Utilizarea unor elemente de ascultare activă
2.3. Explorarea abilităților de relaționare cu ceilalți
3.1. Realizarea unui program zilnic de activități, cu sprijinul adulților
3.3.Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relație cu mediul natural şi social
MM
2.2. Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul sugerat de ritm și de măsură
3.4. Crearea unor linii melodice simple şi a unor combinații ritmice, asociate cu mișcări adecvate
AVAP
2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale ușor de prelucrat şi tehnici accesibile
2.6. Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică

Relevanța activității

Rezultatele copiilor au fost diverse, originale, creative fiind inspirate de contextul inedit de învățare creat și activitățile interdisciplinare și au fost realizate prin cooperare, colaborare, muncă în echipă. Copiii au lucrat pe echipe și-au exersat folosind aplicații digitale jocul de rol și imnuri eco (ChatterPix), afișe eco (WordArt), filme (Quik), Feedback (Padlet), cărți (StoryJumper). Au fost încântați că au participat la interviu și au avut șansa să exerseze abilitățile de comunicare și vorbitul în public, dar și limba engleză cu aplicația WordArt sau Canva. Un copil în situație de risc a fost tare bucuros că a reușit să realizeze o carte digitală originală în echipă. Alt copil menționa în interviul că a învățat de la copaci că este important cum plantezi sămânța deoarece ceea ce vei semăna, aceea vei culege. De asemenea ei au reușit să înțeleagă că recunoașterea și respectarea diversității poate salva Pământul. https://www.youtube.com/watch?v=QMPmNVr6P9I&feature=youtu.be